Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI


Navigačná cesta

Úvodná stránkaAktuality › Seminár Právne aspekty projektov 7. RP


Služby k tejto stránke


Seminár Právne aspekty projektov 7. RP

Účastníci seminára budú mať možnosť detailne sa oboznámiť so špecifickými IPR pravidlami v projektoch 7. RP a tiež aj so zmluvnými inštrumentami súvisiacimi s prípravou a realizáciou projektov 7. RP.

Seminár sa uskutoční v Bratislave a v Košiciach:

09. 12. 2009   Slovenská technická univerzita, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava
10. 12. 2009   Technická univerzita v Košiciach, zasadacia miestnosť rektorátu, Letná 9, Košice

Program seminára a prihlášku na podujatie nájdete v priložených dokumentoch.

Priložené dokumenty

SK-skip_to_start