phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nová výzva Slovensko – Čína 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

SK-SRB 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-SRB 2016 vyhlásenej dňa 05. 05. 2016 agentúra zverejňuje dňa 08. 03. 2017 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Zmena riaditeľa APVV

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 03. 2017 Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Publikácia 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva aj v tomto roku publikáciu o výsledkoch riešenia excelentných projektov s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, vydané v roku 2017.
Touto publikáciou prezentujeme výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2011 (riešených v rokoch 2012 – 2016) vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

Stanovisko k mediálnym vyhláseniam doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc. na Rozhlasovej stanici Slovensko

Predseda agentúry a kancelária APVV sa ohradzujú voči manipulácií s faktami, ktoré odzneli v rozhlasových vystúpeniach pána doc. Bianchiho v týždni od 16. do 22.1.2017 na adresu APVV a jej predsedníctva.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »