phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Januárový spravodajca Science Europe

Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.

Otvorenie vyhlásenej výzvy
SK-CN-RD 2018

V zmysle zverejnenia výzvy SK-CN-RD 2018 otvárame informačný systém na podávanie žiadostí.

Termín na podávanie žiadostí je z dôvodu štátnych sviatkov predĺžený do 03. 04. 2018.

Zverejnená výzva Slovensko – Čína RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 1. 2018, dátum ukončenia výzvy je 30. 3. 2018.

SK-CN 2017 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Podľa znenia verejnej výzvy SK-CN 2017 vyhlásenej dňa 15.03.2017 agentúra zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach na internetovej stránke agentúry v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Novembrový spravodajca Science Europe

Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.

Ministerka Martina Lubyová vymenovala nových členov Predsedníctva APVV

Dňa 18. 12. 2017 v sídle APVV pani ministerka Martina Lubyová osobne odovzdala menovacie dekréty novým členom Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Novým členom predsedníctva gratulujeme a želáme veľa úspechov pri výkone tejto funkcie.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »