phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Izrael RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 04. 2018,
dátum ukončenia výzvy je 18. 06. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Portugalsko 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 17. 04. 2018,
dátum ukončenia výzvy je 18. 06. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Kórea 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike (Južná Kórea).

Dátum vyhlásenia výzvy je 11. 04. 2018, dátum ukončenia výzvy je 11. 06. 2018.

Marcový spravodajca Science Europe

Science Europe vydáva mesačného spravodajcu so správami a informáciami o svojich podujatiach, publikáciách a iných aktivitách.

Uzavretie verejnej výzvy DO7RP (2012)

Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 27. 2. 2018 rozhodlo o uzatvorení výzvy DO7RP (2012) ku dňu 30. 3. 2018. Zmluvy, ktoré už boli so žiadateľmi podpísané, budú pokračovať v režime v zmysle zazmluvnených podmienok.

Vyhlásenie výzvy PP H2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »