phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Metodický pokyn na vypracovanie RS/ZS k výzve DO7RP (2012)

V multilaterálnej výzve DO7RP (2012) bol aktualizovaný Metodický pokyn na vypracovanie RS/ZS.

APVV hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí

S cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu agentúra hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou.

Usmernenie k VV 2017

V úplnom znení výzvy VV2017 boli v bode 6. upravené Špecifické podmienky verejnej výzvy.

Usmernenie k vyúčtovaniu FP za rok 2017

Usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov výzvy Slovensko - Srbsko 2016 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Bilaterálne výzvy – Slovensko-Srbsko – Formuláre a elektronický systém

Záväzné podmienky hospodárenia FP SK-SRB 2016

Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami výzvy Slovensko - Srbsko 2016 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Bilaterálne výzvy – Slovensko-Srbsko – Formuláre a elektronický systém

Usmernenie k vyúčtovaniu FP za rok 2017

Usmernenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov za rok 2017 nájdete na našej web stránke v záložke Grantové schémy – Všeobecné výzvy – VV2016 – Formuláre a elektronický systém

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »