phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia o zasielaní rozhodnutí prostredníctvom elektronickej schránky

Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov, že všetky rozhodnutia im budú zasielané prostredníctvom elektronickej schránky v súlade so zákonom 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Oznámenie k verejnej výzve SK-CN-RD 2018

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-CN-RD 2018, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

Oznámenie k verejnej výzve VV 2017

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy VV 2017, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV a Kancelárie APVV sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach na koniec júna 2018.

APVV k dnešnému dňu poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja poskytla na financovanie projektov už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Srbsko 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2018,
dátum ukončenia výzvy je 16. 7. 2018.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Poľsko 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je  2. 5. 2018,
dátum ukončenia  výzvy je  2. 7. 2018.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »