phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ako prebiehala Výročná konferencia APVV 2017

Dňa 3. 10. 2017 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej uskutočnila Výročná konferencia APVV 2017.

Riaditeľ agentúry Pavol Balžanka bilancoval činnosť APVV za predchádzajúci rok 2016. Predseda agentúry Jozef Masarik vo svojom príspevku zhodnotil všeobecnú výzvu vyhlásenú v roku 2016. Zároveň obaja prezentovali plánované aktivity a ciele na nasledujúce obdobie.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová slávnostne otvorila novú všeobecnú výzvu VV2017.

 

Prezentácie príspevkov nájdete v priložených dokumentoch.

 

Foto: Richard Kučera Guzmán