phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zasadnutie predsedníctva APVV 12. júna 2017

12. júna zasadalo predsedníctvo APVV. Popri bežnej agende sa sústredilo hlavne na finančné otázky a organizačné zmeny v Agentúre. Predsedníctvo prijalo informáciu, že do mesiaca budú uzavreté priebežné hodnotenia projektov zo všeobecných výziev 2014 a 2015, ako aj zmluvy na podporu projektov zo všeobecnej výzvy 2016. Predsedníctvo rozhodlo, že následne budú bežiace projekty ako aj nové projekty z VV 2016 financované v plnej výške odsúhlasenej odborovými radami. Financie budú poskytnuté v štandardnom termíne, tak ako aj v minulých rokoch.

Následne predsedníctvo diskutovalo o organizačných zmenách v Agentúre. Riaditeľ Agentúry uistil predsedníctvo, že organizačné zmeny nebudú mať žiadny negatívny dopad na riešiteľov projektov a kancelária Agentúry si splní všetky povinnosti voči riešiteľom a odborným orgánom Agentúry.

Predsedníctvo takisto začalo s prípravou všeobecnej výzvy 2017, ktorej znenie schváli začiatkom septembra, tak aby následne mohla byť vyhlásená do 15. septembra. V prípade ak sa finančná situácia Agentúry bude vyvíjať ako je plánované bude v priebehu jesene vyhlásená aj výzva na jeden zo schválených programov Agentúry.

 

Jozef Masarik
Predseda predsedníctva APVV