phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Mgr. Pavla Balžanku vymenoval do funkcie riaditeľa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Mgr. Pavol Balžanka nahradí v tejto funkcii Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD., ktorá zastávala funkciu riaditeľky agentúry od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017.