phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
DO7RP-0050-12 Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks - Enlarged Ústav hydrológie SAV 32 440.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0049-12 Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care Slovenská technická univerzita v Bratislave 52 341.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0047-12 Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather Žilinská univerzita v Žiline 29 988.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0045-12 Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value Slovenská technická univerzita v Bratislave 48 389.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0044-12 Strategic Transitions for Youth Labour in Europe Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 20 998.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0043-12 Regional Anaesthesia Simulator and Assistant ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 16 629.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0042-12 Linked Open Data for environment protection in Smart Regions Slovenská agentúra životného prostredia 20 526.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0041-12 Emergency Responder Data Interoperability Network Ústav informatiky SAV 63 280.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0037-12 Rewiring the Streptomyces cell factory for cost-effective production of biomolecules Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 21 000.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0036-12 Global ATM security management Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied 22 293.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0034-12 Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research inTBI Trnavská univerzita v Trnave 44 782.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0033-12 GMO Risk Assessment and Communication of evidence Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 174 230.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0031-12 LASERLAB-EUROPE - The integrated initiative of European Laser Infrastructures III Medzinárodné laserové centrum 3 553.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0030-12 Developmental neurotoxicity assessment of mixtures in children Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 903.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0029-12 Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26 776.00DO7RP (2012) - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Dátum poslednej zmeny: 16.1.2018