phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-II-0038-09 Vývoj rady parných motorov s rotujúcim piestom, na princípe Wankelovho motora, pre využitie obnoviteľných zdrojov energie. TUVATECH, s.r.o 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0038-09.pdf
VMSP-II-0036-09 Integrovaný systém pre výrobu a logistiku Software-Industry, s.r.o. 44 234.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0036-09.pdf
VMSP-II-0035-09 Multitouch augmented reality – techniky zobrazovania a interakcie VIS GRAVIS, s.r.o. 98 078.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0035-09.pdf
VMSP-II-0034-09 Univerzálna platforma sieťového riadenia v reálnom čase s využitím operačných systémov typu Unix. RT systems s.r.o. 99 400.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0034-09.pdf
VMSP-II-0033-09 Experimentálne aplikovanie pokročilých metód digitálneho spracovania obrazu pri vizuálnom rozpoznávaní reči. ITALL s.r.o. 19 593.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0033-09.pdf
VMSP-II-0031-09 univerzálny invalidný vozík Statos, s.r.o. 67 500.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0031-09.pdf
VMSP-II-0030-09 Využitie fetálnej DNA v maternálnej plazme pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku Geneton, s.r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0030-09.pdf
VMSP-II-0027-09 Salivárny malondialdehyd ako marker oxidačného stresu pri stomatologických ochoreniach BiomeDox, spol. s r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0027-09.pdf
VMSP-II-0025-09 Vývoj a testovanie technológie biodegradácie trusu hospodárskych zvierat Scientica, s.r.o. 64 125.00VMSP 2009-II Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-ii-0025-09.pdf
VMSP-II-0024-09 Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. STUVITAL, s.r.o. 99 990.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0024-09.pdf
VMSP-II-0021-09 Inovované instantné nealkoholické nápoje bez konzervantov ABE Projekt, s.r.o. 99 150.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0021-09.pdf
VMSP-II-0020-09 POužitie REcyklovaného PET vo výrobe koncentrátov UNICOL s.r.o. 94 885.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0020-09.pdf
VMSP-II-0019-09 Gisplan Modeler - vývoj webového GIS nástroja pre pokročilé priestorové analýzy v samospráve GISTA, s.r.o. 63 964.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0019-09.pdf
VMSP-II-0018-09 Výskum elektroluminiscenčných organických polovodičových materiálov pre návrh a verifikáciu technológie efektívnejších OLED štruktúr POWERTEC, s.r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0018-09.pdf
VMSP-II-0016-09 Výskum elektrických signálov nervovej a svalovej sústavy a návrh systému na vyhodnocovanie neurologických porúch pre zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti NanoDesign, s.r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0016-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017