phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-II-0015-09 Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných servopohonov InnoDriveSTU, s.r.o. 91 749.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0015-09.pdf
VMSP-II-0011-09 Príprava aplikačných foriem biologicky účinných látok GetWell, a.s. 99 100.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0011-09.pdf
VMSP-II-0010-09 BYTOVÝ INTERIÉR A BYTOVÝ NÁBYTOK_PRINCÍPY A METÓDY TVORBY A REALIZÁCIE ARCHITEKTONICKO-DIZAJNÉRSKEHO DIELA_PRIEMYSELNÝ VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE BYTOVÉHO NÁBYTKU H&H studio, s.r.o. 58 495.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0010-09.pdf
VMSP-II-0009-09 Sonotródne rezné nástroje IVMA STU, s.r.o. 71 023.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0009-09.pdf
VMSP-II-0006-09 Vypracovanie aplikačných výstupov a ich generalizácia pre vypracovanie technologického postupu na použitie biopreparátu BoVeril v ochrane lesa bioTomal, s.r.o 99 000.00VMSP 2009-II Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-ii-0006-09.pdf
VMSP-II-0005-09 Výskum biokatalytickej prípravy tioesterov LiAxx Biotech, s.r.o. 99 824.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0005-09.pdf
SUSPP-0014-09 Centrum komponentov dopravnej techniky Žilinská univerzita v Žiline 649 116.00SUSPP 2009 Technické vedy zk-suspp-0014-09.pdf
SUSPP-0013-09 Progresívne konštrukcie a technológie v dopravnom staviteľstve Technická univerzita v Košiciach 54 997.00SUSPP 2009 Technické vedy zk-suspp-0013-09.pdf
SUSPP-0012-09 Centrum hospodárskej a informačnej podnikovo-univerzitnej spolupráce Ekonomická univerzita so sídlom v Košiciach 9 938.00SUSPP 2009 Spoločenské vedy -
SUSPP-0011-09 Centrum komplexnej rehabilitácie chorôb srdca a ciev UPJŠ v Košiciach 10 000.00SUSPP 2009 Lekárske vedy -
SUSPP-0010-09 Centrum spolupráce pre výskum a vývoj ložísk Žilinská univerzita v Žiline 9 939.00SUSPP 2009 Technické vedy -
SUSPP-0009-07 Centrum spolupráce pre výskum a vývoj prevodových systémov a ich komponentov Žilinská univerzita v Žiline 484 258.00
(14 588 756 Sk)
SUSPP 2007 Technické vedy zk-suspp-0009-07.pdf
SUSPP-0008-09 Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe STU v Bratislave 131 000.00SUSPP 2009 Technické vedy zk-suspp-0008-09.pdf
SUSPP-0007-09 Zvýšenie efektívnosti zachytávania a využívania zrážkových vôd z povrchového odtoku za účelom minimalizácie energetickej náročnosti Technická univerzita v Košiciach 77 308.00SUSPP 2009 Technické vedy zk-suspp-0007-09.pdf
SUSPP-0007-07 Inteligentné systémy Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 9 958.00
(300 000 Sk)
SUSPP 2007 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017