phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
PP7RP-0102-08 Materials Innovation for Extreme Environments Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV 2 987.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0091-08 Adding value of wood, wood residues and current wood processing wastes; A demonstration of integrating Biorefining with emphasis on zero waste. GTVT, s.r.o. 2 987.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0084-08 The rail freight Innovative detachable Cabin Žilinská univerzita v Žiline 2 987.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0043-08 Sustainable Wagon load Transport System - Improved logistics Chain Žilinská univerzita v Žiline 2 987.00
(90 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0017-08 Blast Resistant Aircraft Cargo Containers Prvá zváračská, a.s. 2 987.00
(90 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0014-08 Accelerating the Development of New Products using Virtual Materials Testing Prvá zváračská, a.s. 2 987.00
(90 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
SK-PL-0065-09 Prieskum spotrebiteľských postojov k výrobkom z dreva Drevárska fakulta TUZVO 2 992.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
SK-PL-0056-09 Úloha univerzity v regionálnom rozvoji a šírení vedomostí Prešovská univerzita v Prešove 2 992.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
PP7RP-0017-10 Networking Enterprises to eXtend Technologies and business Ústav informatiky SAV 2 995.00PP7RP 2010 - -
SK-PL-0059-09 Moderné metódy rtg zobrazovania s vysokým kontrastom Elektrotechnický ústav, SAV 2 996.00Slovensko – Poľsko 2009 Prírodné vedy -
SK-PL-0034-09 Dendriméry ako nosiče siRNA zacielenej proti vírusu HIV-1 – interakcie s membránami Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 2 996.00Slovensko – Poľsko 2009 Prírodné vedy -
SK-PL-0015-09 Posudzovanie bezpečnosti železničných zabezpečovacích systémov Elektrotechnická fakulta ŽU 2 996.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
PP7RP-0041-09 Flexible Discovery and Chaining of Distributed Environmental Services towards the “Single Information Space for Environment” Vision Ústav informatiky, SAV 2 996.00PP7RP 2009 - -
SK-PL-0028-09 LR-DFT výpočty nelineárnych optických vlastností veľkých molekulových systémov Fakulta prírodných vied UMB 2 998.00Slovensko – Poľsko 2009 Prírodné vedy -
SK-PL-2015-0023 Vplyv aplikácie biouhlia a mliekarenského čistiarenského kalu na hydrofyzikálne a mechanické vlastnosti poľnohospodárskych pôd. Ústav hydrológie SAV 3 000.00Slovensko – Poľsko 2015 Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017