phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0166-09 Dopady kohéznej politiky EÚ v krajinách V4 (Višegrádskej štvorky): Výzvy pre budúcnosť Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 1 216.00Slovensko – Česko 2009 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0108-09 Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov Fakulta podnikového manažmentu EU 2 120.00Slovensko – Česko 2009 Spoločenské vedy -
RPEU-0025-06 Rozšírenie riešenia z projektu Seamless o analytické a hodnotiace funkcie Ekonomická fakulta TUKE, Košice 44 911.00
(1 353 000 Sk)
RP EÚ 2006 Spoločenské vedy zk-rpeu-0025-06.pdf
COST-0016-06 Kultúrna krajina na Slovensku - regionalizácia, ochrana a plánovanie Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov 32 264.00
(972 000 Sk)
COST 2006 Spoločenské vedy zk-cost-0016-06.pdf
SK-PL-0061-09 Spoluorganizácia medzinárodných vedeckých konferencií a ich vedecko-výskumných výstupov v rámci medzinárodnej spolupráce TU vo Zvolene a TU Czestochowa Drevárska fakulta TU ZVO 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0056-09 Úloha univerzity v regionálnom rozvoji a šírení vedomostí Prešovská univerzita v Prešove 2 992.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0050-09 Médiá v kríze a kríza v médiách Bratislavská akademická spoločnosť 2 789.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0040-09 Retail manažment bioproduktov v Slovenskej republike a Poľskej republike Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach 2 783.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0038-09 Výzvy aktívnej a integračnej sociálnej politiky a formovanie sociálnych služieb (vzdelávanie sociálnych pracovníkov) na Slovensku a v Poľsku) Univerzita Mateja Bela, Pedagogická Fakulta 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0031-09 Vyhľadávanie a riadenie rizikových procesov pri zatepľovaní budov Fakulta manažmentu PU 2 920.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0058-07 Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií Ekonomická univerzita v Bratislave 2 788.00
(84 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0024-07 Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie meny (euroizácie) v SR a ČR Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120.00
(94 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Spoločenské vedy -
APVV-0660-06 Formovanie národných preferencií a členské stratégie v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie: hľadanie novej rovnováhy medzi medzivládnym a nadnárodným Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 229 038.00
(6 900 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0660-06.pdf
APVV-0598-06 Psychický a molekulárny stres u detských onkologických pacientov v remisii Univerzita Komenského v Bratislave 31 467.00
(948 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0598-06.pdf
APVV-0372-06 Koncepcia vyučovacieho predmetu Etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 87 034.00
(2 622 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0372-06.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017