phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-HU-2013-0014 Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 000.00Slovensko – Maďarsko 2013 Technické vedy -
APVV-0662-11 Biotechnologická príprava nových typov funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 250 000.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0662-11.pdf
SK-CN-0026-07 Biotechnologické a zootechnické metódy a postupy zlepšovania chovu hospodárskych zvierat Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Pôdohospodárske vedy -
PP7RP-0017-08 Blast Resistant Aircraft Cargo Containers Prvá zváračská, a.s. 2 987.00
(90 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
DO7RP-0024-10 Blue - Enterprise and Trade Statistics Inštitút informatiky a štatistiky 64 000.00DO7RP (2008) - -
LPP-0252-09 Botanikiáda Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 53 847.00LPP 2009 Popularizácia zk-lpp-0252-09.pdf
APVV-0194-10 Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát Prírodovedecká fakulta UK 147 000.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0194-10.pdf
LPP-0028-06 Brána vedy otvorená Fakulta prírodných vied UMB 66 253.00
(1 995 940 Sk)
LPP 2006 Popularizácia zk-lpp-0028-06.pdf
SK-MAD-02906 Budapeštiansko-banskobystrická kolaborácia vo fenomenológii ultrarelativistických jadrových zrážok Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-PT-2015-0005 Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 400.00Slovensko – Portugalsko 2015 Pôdohospodárske vedy -
SK-BUL-018-06 Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-CZ-0172-09 Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Prírodné vedy -
APVV-0235-06 Bunkový objem a sekrécia inzulínu Ústav experimentálnej endokrinológie 121 124.00
(3 649 000 Sk)
VV 2006 Lekárske vedy zk-apvv-0235-06.pdf
VMSP-II-0010-09 BYTOVÝ INTERIÉR A BYTOVÝ NÁBYTOK_PRINCÍPY A METÓDY TVORBY A REALIZÁCIE ARCHITEKTONICKO-DIZAJNÉRSKEHO DIELA_PRIEMYSELNÝ VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE BYTOVÉHO NÁBYTKU H&H studio, s.r.o. 58 495.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0010-09.pdf
APVV-0719-12 Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 88 964.00VV 2012 Prírodné vedy zk-apvv-0719-12.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017