phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-51-002402 Vývojová retardácia embryí po mikromanipuláciách in vitro vo vzťahu k apoptóze embryonálnych buniek Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 16 099.00
(485 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-51-002602 Riziko prenosu vírusových chorôb IBR-IPV, BVD hovädzieho dobytka ranými embryami????? Výskumný ústav živočíšnej výroby 72 030.00
(2 170 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-51-002804 Rozvoj, skvalitnenie a aplikácia progresívnych metód 2D a 3D interpretácie tiažového poľa v geofyzike a geológii SAV, Geofyzikálny ústav 356 104.00
(10 728 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-51-002804.pdf
APVT-51-003202 Úloha hlodavčieho tumor-supresorového proteínu ERCC3/XPB v oprave oxidačného poškodenia DNA Ústav experimentálnej onkológie SAV 97 955.00
(2 951 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-51-003702 Nové progresívne výpočtové metódy v mechanike pevnej fázy Ústav stavebníctva a architektúry SAV 112 328.00
(3 384 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-51-004002 Vzťah rodičovskej investície k pohlaviu mláďat a k istote genetického rodičovstva pri modelovom druhu fúzatka trstinová (Panurus biarmicus). Ústav zoológie SAV 34 720.00
(1 046 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-51-004004 Genetická diverzita hybridných rojov Pinus mugo x P. sylvestris na Slovensku zisťovaná pomocou izoenzýmových molekulových markérov a chloroplastovej DNA SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 132 775.00
(4 000 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-51-004004.pdf
APVT-51-004204 Terapeutiká založené na inhibícii glykozyltransferáz SAV, Chemický ústav 89 225.00
(2 688 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-51-004204.pdf
APVT-51-004702 Vybrané zoonózy na Slovensku v ére genomiky s dôrazom na kliešte a kliešťami prenášané nákazy Ústav zoológie SAV 321 117.00
(9 674 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-51-004804 Účinky subtoxických koncentrácií mykotoxínov v komponentoch krmív dopestovaných v SR na imunitu a antioxidačný status hydiny. SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat 117 141.00
(3 529 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-51-004804.pdf
APVT-51-004904 Nové aromatické nitroxidy a alkoxyamíny. Syntéza, charakterizácia a využitie pri LFRP a stabilizácii polyolefínov. SAV, Ústav polymérov 67 748.00
(2 041 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-51-004904.pdf
APVT-51-005102 Dynamika zmien diverzity lišajníkov Slovenska. Botanický ústav SAV 51 848.00
(1 562 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-51-005602 Štúdium interakcií patogén -hostiteľská rastlina ako základ kontroly odolnosti slovenských kultivarov zemiaka proti fytopatogénnym hubám Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 51 616.00
(1 555 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-51-005704 Teória silných interakcií subjadrových častíc a fyzikálne javy a procesy na veľkých vzdialenostiach????? SAV, Fyzikálny ústav 51 019.00
(1 537 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-51-005704.pdf
APVT-51-005802 Regulácia, funkcia a klinický význam anhydrázy kyseliny uhličitej IX v nádorovej progresii ?????????? Virologický ústav SAV 103 896.00
(3 130 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017