phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0006-09 Výskum technológie laserovej ablácie ochrannej vrstvy Al-Si pokovenej ultra-pevnej ocele AVANTEK, spol. s r.o. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0006-09.pdf
VMSP-P-0007-09 PROgresívne polypropylénové VLÁkna pre silikátové KOmpozity Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 142 430.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0007-09.pdf
VMSP-P-0008-07 Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 162 650.00
(4 900 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0008-07.pdf
VMSP-P-0008-09 Elektronické zabezpečovacie zariadenie železničného priecestia Procesná automatizácia, a.s. Košice 76 772.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0008-09.pdf
VMSP-P-0009-09 Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0009-09.pdf
VMSP-P-0011-09 Produktívne zváracie technológie pre opravy jadrovoenergetických zariadení PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0011-09.pdf
VMSP-P-0012-07 Výroba extraktov z vybraných liečivých rastlín s dôrazom na determináciu a štandardizáciu účinných látok a ich využitie pri výrobe finálnych výrobkov Calendula, a.s. Nová Ľubovňa, Slovensko 142 601.00
(4 296 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0012-07.pdf
VMSP-P-0012-09 Výskum výroby trimetyloletánu VUP, a.s. 198 482.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0012-09.pdf
VMSP-P-0014-07 Nová generácia systémov na aplikáciu jadrových profilov vo výrobe automobilových plášťov VIPO, a.s. 165 969.00
(5 000 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0014-07.pdf
VMSP-P-0014-09 Výskum a inovácia technologických procesov za účelom zlepšenia kvality a výroby inovovaných textilných výrobkov s vysokou pridanou hodnotou VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. 197 502.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0014-09.pdf
VMSP-P-0015-07 Mäkké typy tavných lepidiel pre kníhviazačské a baliarenské aplikácie so zníženou energetickou náročnosťou výroby VIPO a.s. Partizánske 164 276.00
(4 949 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0015-07.pdf
VMSP-P-0015-09 Výskum výroby vodných polyuretánových disperzií pre aplikácie v ekologických náterových látkach VUP, a.s. 189 953.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0015-09.pdf
VMSP-P-0016-07 Výskum a kvantifikácia negatívnych vplyvov mäkčených PVC kábelárskych zmesí v zmysle nových legislatívnych predpisov a požiadaviek REACH VUKI a.s. 165 969.00
(5 000 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0016-07.pdf
VMSP-P-0016-09 Výskum a príprava výroby antimikrobiálneho nanosólu a metód hodnotenia antimikrobiálnych vlastností VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. 197 500.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0016-09.pdf
VMSP-P-0017-07 Výskum a vývoj elektroizolačných materiálov v zmysle novej chemickej legislatívy REACH VUKI a.s. 132 775.00
(4 000 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0017-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 »

Dátum poslednej zmeny: 16.1.2018