phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VVCE-0004-07 Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 574 254.00
(17 300 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0004-07.pdf
VVCE-0033-07 Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu Prírodovedecká fakulta UK 597 490.00
(18 000 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0033-07.pdf
VVCE-0049-07 Centrum Excelencie Nano-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 627 165.00
(18 894 000 Sk)
VVCE 2007 Technické vedy zk-vvce-0049-07.pdf
VVCE-0058-07 Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky Ústav experimentálnej fyziky SAV 660 957.00
(19 912 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0058-07.pdf
VVCE-0064-07 Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 622 651.00
(18 758 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0064-07.pdf
VVCE-0070-07 Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie. Prírodovedecká fakulta UK 592 312.00
(17 844 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0070-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 › »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017