phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-II-0025-09 Vývoj a testovanie technológie biodegradácie trusu hospodárskych zvierat Scientica, s.r.o. 64 125.00VMSP 2009-II Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-ii-0025-09.pdf
VMSP-II-0027-09 Salivárny malondialdehyd ako marker oxidačného stresu pri stomatologických ochoreniach BiomeDox, spol. s r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0027-09.pdf
VMSP-II-0030-09 Využitie fetálnej DNA v maternálnej plazme pre neinvazívnu prenatálnu diagnostiku Geneton, s.r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0030-09.pdf
VMSP-II-0031-09 univerzálny invalidný vozík Statos, s.r.o. 67 500.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0031-09.pdf
VMSP-II-0033-09 Experimentálne aplikovanie pokročilých metód digitálneho spracovania obrazu pri vizuálnom rozpoznávaní reči. ITALL s.r.o. 19 593.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0033-09.pdf
VMSP-II-0034-09 Univerzálna platforma sieťového riadenia v reálnom čase s využitím operačných systémov typu Unix. RT systems s.r.o. 99 400.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0034-09.pdf
VMSP-II-0035-09 Multitouch augmented reality – techniky zobrazovania a interakcie VIS GRAVIS, s.r.o. 98 078.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0035-09.pdf
VMSP-II-0036-09 Integrovaný systém pre výrobu a logistiku Software-Industry, s.r.o. 44 234.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0036-09.pdf
VMSP-II-0038-09 Vývoj rady parných motorov s rotujúcim piestom, na princípe Wankelovho motora, pre využitie obnoviteľných zdrojov energie. TUVATECH, s.r.o 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0038-09.pdf
VMSP-II-0042-09 Neinvazívne monitorovanie stresu a vybraných fyziologických funkcií človeka využitím progresívnych metód a nanotechnológií. R-DAS, s.r.o. 63 518.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0042-09.pdf
VMSP-P-0003-07 Výskum výroby kolamínfosfátu VUP, a.s. 146 783.00
(4 422 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0003-07.pdf
VMSP-P-0004-07 Výskum výroby 4-bróm-1-buténu a vyšších omega-bróm-alfa-alkénov VUP, a.s. 165 538.00
(4 987 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0004-07.pdf
VMSP-P-0004-09 Inteligentné riadenie servisného robota ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 199 932.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0004-09.pdf
VMSP-P-0005-07 Výskum prípravy metylesterov karboxylových kyselín VUP, a.s. 161 820.00
(4 875 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0005-07.pdf
VMSP-P-0006-09 Výskum technológie laserovej ablácie ochrannej vrstvy Al-Si pokovenej ultra-pevnej ocele AVANTEK, spol. s r.o. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0006-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 »

Dátum poslednej zmeny: 10.5.2018