phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-MAD-02406 Frakcionačná a špeciačná analýza environmentálne relevantných vzoriek Hutnícka fakulta, TU v Košiciach 2 323.00
(70 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
PP7RP-0032-08 Policy influence of Indicators Ústav Krajinnej ekológie, SAV 2 323.00
(70 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0105-08 Holistic, extensible, scalable and standard Virtual Factory Framework CEIT, s.r.o 2 354.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0057-09 European Microkelvin Collaboration Ústav experimentálnej fyziky, SAV 2 355.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0044-09 Bioactive materials for liver regeneration Ústav polymérov, SAV 2 361.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0036-10 European Middleware Initiative Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 380.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0050-09 Development of a European grassland monitoring and analysis service to assess climate change impact Ústav krajinnej ekológie, SAV 2 386.00PP7RP 2009 - -
SK-CZ-0078-07 Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 2 389.00
(72 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
PP7RP-0085-08 Hybrid Information Processing Fyzikálny ústav, SAV 2 389.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0077-08 European Collaboration On Waste Management in Aquaculture, Agriculture and Animal Production Ústav experimentálnej onkológie, SAV 2 389.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0033-10 Materials Interactions for Technological Applications Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 2 400.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0035-09 Entanglement-enabled measurements and metrology Fyzikálny ústav, SAV 2 400.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0076-08 The Role of Creativity and Creative Economy in the Regional Development Bratislavská vysoká škola práva 2 423.00PP7RP 2008 - -
SK-AT-0023-10 Disrupcia génov v zelenej riase Chlamydomonas reinhardtii Univerzita Komenského v Bratislave 2 442.00Slovensko – Rakúsko 2010 Prírodné vedy -
PP7RP-0053-10 Search for extrasolar planets around hot stars Astronomický ústav SAV 2 517.00PP7RP 2010 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017