phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0621-07 Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacích a proteomických biomarkerov Centrum MEMORY n.o. 192 757.00
(5 807 000 Sk)
VV 2007 Lekárske vedy zk-apvv-0621-07.pdf
APVV-15-0475 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 210 339.00VV 2015 Spoločenské vedy -
APVV-0398-12 Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu Centrum výskumu rastlinnej výroby 227 415.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
SK-CN-0034-12 Determinácia genotypov pšenice na abiotické stresy ako odpoveď na globálne otepľovanie pre ich využitie vo výžive a poľnohospodárstva Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 8 000.00Slovensko – Čína 2012 Pôdohospodárske vedy -
SK-GR-0043-11 Výskum genofondu pestovaných rastlinných druhov pre vývoj a šľachtenie významných Európskych plodín poľnohospodárskeho charakteru Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0550-11 Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 214 519.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0550-11.pdf
APVV-0294-11 Nekonvenčný prístup prípravy obilnín so zvýšeným hospodárskym potenciálom Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 250 000.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0294-11.pdf
APVV-0163-11 Analýza vlastností pôdy a vývoja krajiny v nepravidelne zaplavovaných územiach Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 249 904.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0163-11.pdf
SK-CZ-0193-11 Výskum pôdnych vlastností vo vzťahu k manažmentu hospodárenia Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 3 920.00Slovensko – Česko 2011 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0171-11 Štúdium vývoja variability populácií vybraných fytopatogénnych húb v rôznych agroekosystémoch Českej a Slovenskej republiky Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0248-10 Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 249 854.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0248-10.pdf
APVV-0197-10 Biologická diverzita pšenice, jej šľachtenia pre globálne zmeny a využitie v ekologickom poľnohospodárstve Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 249 995.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0197-10.pdf
SK-CN-0004-09 Zachovanie a využitie rozdielnych vybraných druhov rastlín Slovenska a Číny pre trvaloudržateľné využívanie suchovzdornosti agrobiodiverzity v poľnohospodárstve Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Pôdohospodárske vedy -
SK-SRB-0016-09 Záchrana a trvalo udržateľné využívanie divo rastúcich rastlín a poľnohospodárskych leguminóz na Slovensku a v Srbsku Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 4 650.00Slovensko –Srbsko 2009 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0130-09 Charakterizácia a hodnotenie diverzity genetických zdrojov pšenice českého a slovenského pôvodu a ich prístup pre využitie Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 3 300.00Slovensko – Česko 2009 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017