Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
PP7RP-0017-10 Networking Enterprises to eXtend Technologies and business Ústav informatiky SAV 2 995.00PP7RP 2010 - -
SK-PL-0059-09 Moderné metódy rtg zobrazovania s vysokým kontrastom Elektrotechnický ústav, SAV 2 996.00Slovensko – Poľsko 2009 Prírodné vedy -
SK-PL-0034-09 Dendriméry ako nosiče siRNA zacielenej proti vírusu HIV-1 – interakcie s membránami Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 2 996.00Slovensko – Poľsko 2009 Prírodné vedy -
SK-PL-0015-09 Posudzovanie bezpečnosti železničných zabezpečovacích systémov Elektrotechnická fakulta ŽU 2 996.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
PP7RP-0041-09 Flexible Discovery and Chaining of Distributed Environmental Services towards the “Single Information Space for Environment” Vision Ústav informatiky, SAV 2 996.00PP7RP 2009 - -
SK-PL-0028-09 LR-DFT výpočty nelineárnych optických vlastností veľkých molekulových systémov Fakulta prírodných vied UMB 2 998.00Slovensko – Poľsko 2009 Prírodné vedy -
PP7RP-0024-10 Evaluating the Impact of Alternative Socially Innovative Public Sector Service Initiatives on Social Cohesion Ekonomická fakulta, Technická Univerzita v Košiciach 3 000.00PP7RP 2010 - -
ESF-RNP-0706 Representations of the Past. European historiografies in 19th and 20th centuries HÚ Slovenská akadémia vied 3 000.00ESF 2006 - -
SK-PL-0061-09 Spoluorganizácia medzinárodných vedeckých konferencií a ich vedecko-výskumných výstupov v rámci medzinárodnej spolupráce TU vo Zvolene a TU Czestochowa Drevárska fakulta TU ZVO 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0052-09 Neceločíselné metódy v riadení a v spracovaní signálov Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
SK-PL-0051-09 Stratégia zníženia obsahu akrylamidu v cereálnych produktoch s prídavkom pohánkovej múky a korenín Výskumný ústav potravinársky 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
SK-PL-0049-09 Počítačom podporovaný výber materiálov, materiálový dizajn a technológie zlepšujúce úžitkové vlastnosti povrchov nástrojov a častí strojov Strojnícka fakulta ŽU 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
SK-PL-0048-09 Modifikované kompozitné materiály na báze čiernouhoľných popolčekov Ústav geotechniky SAV 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
SK-PL-0047-09 Vplyv chemického zloženia a spôsobu prípravy na magnetické a magnetokalorické vlastnosti LaFeCo(Si,Al,Ga) zliatin Ústav experimentálnej fyziky, SAV 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Technické vedy -
SK-PL-0045-09 Fenolické glykokonjugáty z liečivých rastlín vykazujúce antikoagulačnú a antitrombotickú aktivitu Chemický ústav, SAV 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Lekárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »

SK-skip_to_start