Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-FR-0041-09 Pokročilé GaN mechanické senzory pre extrémne podmienky Elektrotechnický ústav, SAV 5 292.00Slovensko – Francúzsko 2009 Technické vedy -
SK-FR-0043-09 Štúdium rastu uhlíkových nanoštruktúr (nanorúrok, grafénu) kombináciou optickej spektroskopie a modelovania plynnej fáze v procese plazmou podporovanou HF CVD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2009 Prírodné vedy -
SK-FR-0048-11 Popísanie úlohy cholinergnej funkcie v CNS a na periférii Farmaceutická fakulta UK 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Lekárske vedy -
SK-FR-2013-0007 Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel Katolícka univerzita v Ružomberku 5 280.00Slovensko – Francúzsko 2013 Technické vedy -
SK-FR-2013-0008 Transportné vlastnosti selektívne modifikovaných uhlíkových nanotrubíc Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0020 Neinvazívna optická identifikácia metabolického stavu ľudských krvných buniek Medzinárodné laserové centum 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0021 Využitie sekvenačných analýz novej generácie na detekciu a charakterizáciu závažných vírusov čerešní Virologický ústav SAV 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0025 Masívne supravodiče s optimalizovaným piningom Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Technické vedy -
SK-FR-2013-0026 Zložitosť, citlivosť a robustnosť explicitného prediktívneho riadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 983.00Slovensko – Francúzsko 2013 Technické vedy -
SK-FR-2013-0028 Chromatické a štrukturálne vlastnosti grafov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0029 Vplyv stopových prvkov na koreň tolerantných a netolerantných rastlín potenciálne využiteľných na fytoremediácie Univerzita Komenského v Bratislave 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0031 Produkcia a identifikácia receptora pre vonkajší membránový proteín OMPatt (E. ruminantium), ktorý je silne exprimovaný v oslabenom kmeni Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0032 Elektrónový spinový polarimeter na báze tenkých feromagnetických membrán Ústav informatiky SAV 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Technické vedy -
SK-FR-2013-0033 Farbivami modifikované uhlíkové nanotrubičky pre optotepelnú aktuáciu nanokompozitov Ústav polymérov SAV 5 200.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -
SK-FR-2013-0035 Metodika znehybnenia peľov pomocou plazmy s cieľom ich kvantitatívnej analýzy spektroskopiou LIBS Univerzita Komenského v Bratislave 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2013 Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start