Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-2013-0150 Progresívne magneticky mäkké materiály na báze viaczložkových zliatin Ústav materiálového výskumu SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0155 Výškové zmeny spoločenstiev lienok Ústav ekológie lesa SAV 3 940.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
SK-CZ-2013-0164 Štúdium zvarov a tepelne ovplyvnených zón bimetalov Ústav materiálového výskumu SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0167 Využitie odpadových substrátov k biotechnologickej produkcii metabolitov a obohatenej kvasinkovej biomasy Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0169 Hodnotenie efektivity nasadzovania kontinuálnych ekologických systémov dopravy surovín v priemyselných podnikoch Technická univerzita v Košiciach 3 980.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0171 Teoretická analýza a experimentálny výskum uzlov priehradových konštrukcií Technická univerzita v Košiciach 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0173 Verifikácia a spoľahlivosť návrhu digitálnych systémov Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 900.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0174 Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Spoločenské vedy -
SK-CZ-2013-0175 Štúdium vývoja variability populácií vybraných fytopatogénnych húb v rôznych agroekosystémoch Českej a Slovenskej republiky II Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-2013-0182 Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelinárnu optiku a vláknovú optiku Katolícka univerzita v Ružomberku 3 976.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0188 Voda - základná surovina udržateľnej spoločnosti 21. storočia Technická univerzita v Košiciach 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0192 Osobnostné a profesionálne potreby začínajúcich učiteľov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Spoločenské vedy -
SK-CZ-2013-0194 Štúdium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitov spevnených nanotrubičkami nitridu bóru Ústav materiálového výskumu SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0197 Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0200 Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start