Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-2013-0194 Štúdium mechanických a lomových vlastností nanokeramických kompozitov spevnených nanotrubičkami nitridu bóru Ústav materiálového výskumu SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0197 Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0200 Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-2013-0206 (Bio)polyméry a bio-inšpirované materiály pre biomedicínu Ústav polymérov SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
SK-CZ-2013-0215 Identifikácia relevantných proteínov a charakterizácia proteín-proteínových interakcií biomarkerov regresie maligných ochorení Virologický ústav SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
SK-CZ-2013-0230 Chorológia evolučne progresívnej skupiny podeniek v strednej Európe (Ephemeroptera: Heptageniidae: Ecdyonurus) Technická univerzita vo Zvolene 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
SK-CZ-2013-0233 Využitie kvapalných produktov po pyrolýze odpadových materiálov ako zberačov v procese flotácie uhlia Ústav geotechniky SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Technické vedy -
SK-CZ-2013-0234 Štúdium kvapalno-kryštalických polymérov a ich kompozitov Ústav polymérov SAV 3 880.00Slovensko – Česko 2013 Prírodné vedy -
SK-CZ-2013-0240 Hodnotiace kritériá a modelovanie produkčného potenciálu českého a slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 956.00Slovensko – Česko 2013 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-2013-0249 Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-2013-0256 túdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidným stavom Ústav pre výskum srdca SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2013 Lekárske vedy -
SK-FR-0001-07 Elektrónový transport v dopovaných konjugovaných systémoch. Teória a experiment. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 244.00
(158 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Prírodné vedy -
SK-FR-0003-07 Dynamická a globálna optimalizácia procesov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0004-07 Uhlíkové nanortubičky ako platforma pre ultratenké hybridné anorganicko/polymérne povrstvenie Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied 4 846.00
(146 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Prírodné vedy -
SK-FR-0004-09 Záverčné štádium formovania sa Slnečnej sústavy Astronomický ústav, SAV 4 600.00Slovensko – Francúzsko 2009 Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start