Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0019-07 Svetelné znečistenie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky Astronomický ústav SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Prírodné vedy -
SK-CZ-0020-09 Nové smery vo zvyšovaní efektivity viacnásobnej plastickej deformácie Strojnícka fakulta ŽU 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
SK-CZ-0021-09 Vplyv endogénnych a exogénnych faktorov na úžitkovosť, správanie a krvné parametre u mäsových plemien hovädzieho dobytka a oviec chovaných v marginálnych podmie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 3 008.00Slovensko – Česko 2009 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0023-07 Porovnanie vybraných vlastností cyanobaktérií a rias polárnych oblastí a mierneho pásma (polyfázický prístup) Prírodovedecká fakulta UK 1 991.00
(60 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Prírodné vedy -
SK-CZ-0024-07 Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie meny (euroizácie) v SR a ČR Ekonomická univerzita v Bratislave 3 120.00
(94 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0027-11 túdium ochrany srdcového svalu proti poškodeniu a malígnym poruchám rytmu vyvolaným zmeneným tyroidným stavom. Ústav pre výskum srdca, SAV 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Lekárske vedy -
SK-CZ-0028-07 Hodnotenie syntetických pšeníc na rezistenciu proti biotickým stresom a charakterizácia glutenínových alel SCPV VÚRV Piešťany 2 622.00
(79 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0028-09 Štúdium mutantných myší s chýbajúcim kotviacim proteínom cholínesteráz, PRiMA Farmaceutická fakulta UK 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Lekárske vedy -
SK-CZ-0028-11 Teória a prax konštrukcii na pružnom a nepružnom podklade Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 953.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0030-07 Rozpoznanie, vizualizácia a meranie vláknitých štruktúr v 3D priestore Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice 2 854.00
(86 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0032-07 Hodnotenie welfare a preferencie dojníc pri ležaní v boxoch s rôznymi výplňami Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra 2 887.00
(87 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0032-09 Nové trendy vo výskume geometricky premenných hviezd Astronomický ústav SAV 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Prírodné vedy -
SK-CZ-0032-11 Národnostné menšiny v Československu po roku 1945 (právne a historické súvislosti) Spoločenskovedný ústav SAV 3 854.00Slovensko – Česko 2011 Humanitné vedy -
SK-CZ-0034-09 Molekulárno - biologické aspekty farmakologického ovplyvnenia aktivácie profesionálnych fagocytov Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 3 327.00Slovensko – Česko 2009 Lekárske vedy -
SK-CZ-0038-07 Smerové charakteristiky difúzorov pre systémy svetlovodov Ústav stavebníctva a architektúry SAV 3 053.00
(92 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start