Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-FR-0003-07 Dynamická a globálna optimalizácia procesov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0004-07 Uhlíkové nanortubičky ako platforma pre ultratenké hybridné anorganicko/polymérne povrstvenie Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied 4 846.00
(146 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Prírodné vedy -
SK-FR-0004-09 Záverčné štádium formovania sa Slnečnej sústavy Astronomický ústav, SAV 4 600.00Slovensko – Francúzsko 2009 Prírodné vedy -
SK-FR-0004-11 Dynamická a globálna optimalizácia procesov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 292.00Slovensko – Francúzsko 2011 Technické vedy -
SK-FR-0005-07 Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 4 979.00
(150 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Prírodné vedy -
SK-FR-0006-07 Experimentálny výskum a numerické modelovanie transportu sedimentov a morfologických zmien aluvialnych tokov Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0007-07 Nové magneticky tvrdé zliatiny na báze FePt pripravené z amorfných prekurzorov Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0007-09 Evolučná ekológia parazitov cicavcov Ústav zoológie, SAV 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2009 Prírodné vedy -
SK-FR-0009-07 NMR štúdium metabolizmu baktérie izolovanej z vody oblakov. Vzťah s chémiou atmosféry Chemický ústav, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Prírodné vedy -
SK-FR-0011-09 Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatika 5 294.00Slovensko – Francúzsko 2009 Prírodné vedy -
SK-FR-0011-11 Rodina a román Prešovská univerzita, Filozofická fakulta 4 730.00Slovensko – Francúzsko 2011 Humanitné vedy -
SK-FR-0012-11 Magneto-optické vlastnosti polymérnych tenkých filmov Ústav experimentálnej fyziky, SAV 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Prírodné vedy -
SK-FR-0013-07 Štúdium roztavených fluoridových sústav, zaujímavých pre chladiace systémy v pokročilých vysokoteplotných reaktoroch Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0013-11 Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Technické vedy -
SK-FR-0014-11 Štúdium kánálových vlastností nových "crown ethers" polymerov v lipidových membránach Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV 4 530.00Slovensko – Francúzsko 2011 Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start