Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-FR-0048-11 Popísanie úlohy cholinergnej funkcie v CNS a na periférii Farmaceutická fakulta UK 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Lekárske vedy -
SK-GR-0005-11 Algoritmické a štrukturálne aspekty pre varianty stabilných párovaní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0006-11 Vývoj biosenzorov na priamu detekciu toxických látok v potravinách Univerzita Komenského v Bratislave 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0007-11 Heteroštruktúry na báze InN pre vysoko-frekvenčné tranzistory Elektrotechnický ústav SAV 4 950.00Slovensko – Grécko 2011 Technické vedy -
SK-GR-0020-11 Fotoaktivita nanoštruktúr anatasu s exponovanými rovinami {001} Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0022-11 Vývoj nových molekulových nanomagnetov: syntéza, štruktúrna charakterizácia a magnetické štúdie polynukleárnych komplexov prechodných kovov Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0023-11 Vývoj a kalibrácia kozmických instrumentov pre nové kozmické misie SPEKTR-R a RESONANCE – analýza prvých dát Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 140.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0029-11 Vysoko účinné senzory na báze vodivých polymérov a kompozitov Ústav polymérov SAV 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0032-11 Kombinácia pravdepodobnostných a deterministických prístupov určovania seizmického ohrozenia v regionálnej a lokálnej mierke Univerzita Komenského v Bratislave 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0034-11 Nové postupy pri transformácii hmyzu Ústav zoológie SAV 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -
SK-GR-0043-11 Výskum genofondu pestovaných rastlinných druhov pre vývoj a šľachtenie významných Európskych plodín poľnohospodárskeho charakteru Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Pôdohospodárske vedy -
SK-GR-0047-11 Kompatibilné molekulárne procesy pre prípravu molekulárnych elektronických obvodov Ústav informatiky SAV 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Technické vedy -
SK-GR-0053-11 Štúdium spriahnutej sulfido-nitrózo signalizáčnej cesty H2S Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 4 530.00Slovensko – Grécko 2011 Lekárske vedy -
SK-GR-0060-11 Biokatalytická príprava nových hybridných molekúl so zvýšenýmí kardioprotektívnymi účinkami: Cielená ochrana Na+,K+-ATPázy Ústav pre výskum srdca SAV 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Lekárske vedy -
SK-GR-0063-11 Výskum symbiontov bodaviek tsetse a ich účinok na masovo chované kolónie Ústav zoológie SAV 5 300.00Slovensko – Grécko 2011 Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start