Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0351-12 Overenie využitia technológie priepustných reaktívnych bariér pre remediáciu kyslých podzemných vôd kontaminovaných ťažkými kovmi. Technická univerzita v Košiciach 249 272.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0343-12 Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 249 290.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0330-12 Masívne supravodiče Ústav experimentálnej fyziky SAV 249 998.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0314-12 Výskum a vývoj novej generácie napájacích zdrojov na báze meničov s vysokou výkonovou hustotou, vysokou účinnosťou, nízkym EMI a cirkulačnou energiou Elektrotechnická fakulta ŽU 249 871.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0281-12 Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom Strojnícka fakulta STU 175 327.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0273-12 Podpora inovácií komponentov karosérie z prístrihov oceľových plechov zameraných na bezpečnosť, ekológiu a znižovanie hmotnosti automobilov Strojnícka fakulta TUKE 249 928.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0248-12 Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0246-12 Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 250 000.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0236-12 Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami Stavebná fakulta STU 249 996.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0207-12 Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach 249 265.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0200-12 Drevné kompozity s antimikrobiálnymi vlastnosťami Drevárska fakulta TUZVO 246 893.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0204-07 Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova Ústav stavebníctva a architektúry SAV 240 755.00
(7 253 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0204-07.pdf
APVV-0212-07 Výskum pohonových štruktúr malého mobilného robota pre pohyb vo vysoko viskóznom prostredí ZTS Výskumno-vývojový ústav, a.s. 135 962.00
(4 096 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0212-07.pdf
APVV-0216-07 Adaptívna platforma na podporu interoperability v súkromnom a verejnom sektore Ústav informatiky SAV 183 529.00
(5 529 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0216-07.pdf
APVV-0234-07 Povodeň v meste - nástroj pre podporu rozhodovania DHI SLOVAKIA, s.r.o. 48 662.00
(1 466 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0234-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start