Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0367-11 Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAlN/GaN HFET tranzistorov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 250 000.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0337-11 Výskum nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológii v rámci integrovanej bezpečnosti ako predpoklad pre riadenie trvalého rozvoja. Strojnícka fakulta TUKE 247 100.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0333-11 Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 248 469.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0327-11 Nové produkty na báze acetylénu VUP, a.s. 242 536.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0321-11 Nové polovodičové detektory neutrónov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 229 965.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0308-11 Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku Fyzikálny ústav SAV 200 000.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0303-11 Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR Slovenská technická univerzita v Bratislave 187 486.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0267-11 MULTIfunkčné PRiadze pre Odevné a TECHnické aplikácie VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. 250 000.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0218-11 Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov Ústav anorganickej chémie SAV 160 000.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0197-11 Výskum expertného systému virtuálneho skúšobníctva veľkorozmerových valivých ložísk CEIT SK, s.r.o. 167 277.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0181-11 Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) VUKI a.s. 250 000.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0133-11 Ekologické technológie a produkty na báze bioglycerolu Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 249 969.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0147-11 Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele Ústav materiálového výskumu SAV 249 834.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0161-11 Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu Ústav materiálového výskumu SAV 239 799.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0125-11 Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektívne vlastnosti a ich aplikácie Ústav polymérov SAV 150 397.00VV 2011 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start