Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-FR-0007-07 Nové magneticky tvrdé zliatiny na báze FePt pripravené z amorfných prekurzorov Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0006-07 Experimentálny výskum a numerické modelovanie transportu sedimentov a morfologických zmien aluvialnych tokov Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0003-07 Dynamická a globálna optimalizácia procesov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-CN-0024-07 Syntéza nanokryštalických polovodičov mechanochemikou metódou Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Technické vedy -
SK-CN-0015-07 Elektromagnetické vlastnosti kompozitných pások supravodič-feromagnetikum Elektrotechnický ústav, Slovenská Akadémia Vied 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Technické vedy -
SK-CN-0010-07 Reologické vlastnosti modifikovaného dreva Technická univerzita vo Zvolene 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Technické vedy -
SK-CN-0008-07 Progresívne technológie zvárania a zváracie materiály pre stavbu a renováciu spoľahlivých zváraných konštrukcií Výskumný ústav zváračský - Priemyselný Inštitút SR 7 966.00
(240 000 Sk)
Slovensko – Čína 2007 Technické vedy -
SK-HU-0024-08 Kapacitný spektrometer s vysokou citlivosťou na vyšetrovanie elektrických charakteristík a porúch v polovodičových kvantových štruktúrach Fyzikálny ústav, SAV 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-HU-0023-08 Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2 814.00
(84 792 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-HU-0016-08 Implementácia technologických princípov pre CAD/CAM podporu obrábania voľných plôch Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-HU-0012-08 Optimalizácia rôznych frakcionačných postupov a aplikácia biotestov pri charakterizácii a hodnotení záťaže environmentálnych vzoriek ťažkými kovmi Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta 2 801.00
(84 400 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-BG-0042-08 Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 4 939.00
(148 800 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2008 Technické vedy -
SK-BG-0010-08 Využitie FACTS zariadení v elektrizačných sústavách Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 979.00
(150 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2008 Technické vedy -
APVT-99-P07005 Nový systém vedecko-technických a ekonomických informácií pre drevospracujúci priemysel Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 33 658.00
(1 014 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-99-p07005.pdf
APVT-99-P06905 Výskum a vývoj žiarupevných ocelí novej generácie pre použitie pri ultrasuperkritických parametroch. Výskumný ústav zváračský - Priemyselný Inštitút SR 86 304.00
(2 600 000 Sk)
Transfer 2005 Technické vedy zk-apvt-99-p06905.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start