Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CN-0024-09 Aplikácia špičkových zváracích postupov pri výrobe hrubostenných tlakových nádob a v automobilovom priemysle Výskumný ústav zváračský - Priemyselný Inštitút SR 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0023-09 Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu Lineárneho spínaného reluktančného motora Žilinská univerzita v Žiline 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0014-09 Optimalizácia procesov pri sušení dreva Drevárska fakulta TUZVO 7 954.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0006-09 Protipožiarna ochrana dreva a materiálov na báze dreva Drevárska fakulta TUZVO 3 267.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-SRB-0034-09 Návrh logistického modelu ťažobného podniku s aplikáciou princípov dopravnej a reverznej logistiky Technická univerzita v Košiciach 4 650.00Slovensko –Srbsko 2009 Technické vedy -
SK-SRB-0019-09 Mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti multifunkčných nanomateriálov pripravených mechanochemickou syntézou Ústav geotechniky SAV 4 620.00Slovensko –Srbsko 2009 Technické vedy -
SK-SRB-0012-09 Dopovanie a povrchová modifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 650.00Slovensko –Srbsko 2009 Technické vedy -
SK-UA-0051-09 Vývoj zváracích materiálov, ktorý zohľadňuje ochranu prírodného bohatstva použitím odpadových surovín. Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 5 640.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -
SK-UA-0042-09 Numerické metódy pre identifikáciu a modelovanie sústav neceločíselného rádu s využitím ortogonálnej regresie Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 5 640.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -
SK-UA-0039-09 Super tvrdé a tepelne odolné jemné prášky a povlaky boridov nióbu a tantalu: príprava, vlastnosti, použitie Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied 4 074.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -
SK-UA-0034-09 Pokovovanie prírodných a syntetických diamantov molybdénom, volfrámom a ich karbidmi z iónových tavenín. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 640.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -
SK-UA-0026-09 Moderná ekonomicky úsporná technológia výroby preglejok z dýh s vyššou vlhkosťou Drevárska fakulta TUZVO 3 722.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -
SK-UA-0024-09 Štúdium modifikácie mikroštruktúry kovových a polovodičových systémov pomocou legovania prímesnými atómami. Ústav materiálového výskumu, Slovenská akadémia vied 5 630.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -
SK-UA-0011-09 Technológie prípravy moderných polovodičových vrstiev SiC, AlN pre mikroelektronické a optoelektronické aplikácie. Elektrotechnický ústav, SAV 5 400.00Slovensko – Ukrajina 2009 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start