Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-BG-0031-10 Mechanochemická syntéza, aktivácia a charakterizácia anorganických chemických systémov: zmiešané oxidy, sulfidy, selenidy a karbonáty Ústav geotechniky SAV 5 040.00Slovensko – Bulharsko 2010 Technické vedy -
SK-FR-0035-11 Magneticky tvrdé mikrodrôty FePt@Pyrex Ústav experimentálnej fyziky, SAV 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Technické vedy -
SK-FR-0034-11 Prognóza morfologických zmien na aluviálnych tokoch ovplyvnených ľudskou činnosťou Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Technické vedy -
SK-FR-0013-11 Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 5 300.00Slovensko – Francúzsko 2011 Technické vedy -
SK-FR-0004-11 Dynamická a globálna optimalizácia procesov Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 292.00Slovensko – Francúzsko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0221-11 Meranie deformačných charakteristík automobilových plechov a termoplastov s nanokompozitmi neštandardnými metódami Technická univerzita v Košiciach 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0208-11 Logické Aspekty Adaptabilných Ontologických Schém Univerzita Komenského v Bratislave 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0169-11 Špecifiká retenčných čiar ťažkých pôd a ich dopad na analýzu vodného režimu Ústav hydrológie SAV 3 970.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0192-11 Časovo-priestorová variabilita hydraulickej vodivosti pôd Ústav hydrológie SAV 3 750.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0125-11 Rast a analýza vlastností tenkých oxidických vrstiev na báze amorfného oxidu zinočnatého Medzinárodné laserové centrum 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0078-11 Kovové pásky pre magnetické senzory Fyzikálny ústav SAV 3 932.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-CZ-0028-11 Teória a prax konštrukcii na pružnom a nepružnom podklade Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 953.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
SK-SI-0023-10 Smerom k multi-agentnemu systému schopného inkrementálneho učenia sa. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 5 200.00Slovensko – Slovinsko 2010 Technické vedy -
SK-SI-0019-10 Rozklad vybraných škodlivých látok ozonizáciou Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita 5 200.00Slovensko – Slovinsko 2010 Technické vedy -
SK-RO-0027-10 Multifunkčné nanoštruktúrne magnetické materiály pre senzorové aplikácie Ústav experimentálnej fyziky, SAV 5 200.00Slovensko – Rumunsko 2010 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start