Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-II-0018-09 Výskum elektroluminiscenčných organických polovodičových materiálov pre návrh a verifikáciu technológie efektívnejších OLED štruktúr POWERTEC, s.r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0018-09.pdf
VMSP-II-0016-09 Výskum elektrických signálov nervovej a svalovej sústavy a návrh systému na vyhodnocovanie neurologických porúch pre zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti NanoDesign, s.r.o. 100 000.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0016-09.pdf
VMSP-II-0015-09 Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných servopohonov InnoDriveSTU, s.r.o. 91 749.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0015-09.pdf
VMSP-II-0011-09 Príprava aplikačných foriem biologicky účinných látok GetWell, a.s. 99 100.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0011-09.pdf
VMSP-II-0010-09 BYTOVÝ INTERIÉR A BYTOVÝ NÁBYTOK_PRINCÍPY A METÓDY TVORBY A REALIZÁCIE ARCHITEKTONICKO-DIZAJNÉRSKEHO DIELA_PRIEMYSELNÝ VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE BYTOVÉHO NÁBYTKU H&H studio, s.r.o. 58 495.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0010-09.pdf
VMSP-II-0009-09 Sonotródne rezné nástroje IVMA STU, s.r.o. 71 023.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0009-09.pdf
VMSP-II-0005-09 Výskum biokatalytickej prípravy tioesterov LiAxx Biotech, s.r.o. 99 824.00VMSP 2009-II Technické vedy zk-vmsp-ii-0005-09.pdf
SK-CN-0024-09 Aplikácia špičkových zváracích postupov pri výrobe hrubostenných tlakových nádob a v automobilovom priemysle Výskumný ústav zváračský - Priemyselný Inštitút SR 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0023-09 Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0020-09 Výskum elektromagnetického návrhu Lineárneho spínaného reluktančného motora Žilinská univerzita v Žiline 8 000.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0014-09 Optimalizácia procesov pri sušení dreva Drevárska fakulta TUZVO 7 954.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-CN-0006-09 Protipožiarna ochrana dreva a materiálov na báze dreva Drevárska fakulta TUZVO 3 267.00Slovensko – Čína 2009 Technické vedy -
SK-SRB-0034-09 Návrh logistického modelu ťažobného podniku s aplikáciou princípov dopravnej a reverznej logistiky Technická univerzita v Košiciach 4 650.00Slovensko –Srbsko 2009 Technické vedy -
SK-SRB-0019-09 Mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti multifunkčných nanomateriálov pripravených mechanochemickou syntézou Ústav geotechniky SAV 4 620.00Slovensko –Srbsko 2009 Technické vedy -
SK-SRB-0012-09 Dopovanie a povrchová modifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 650.00Slovensko –Srbsko 2009 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start