Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0263-10 Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní Právnická fakulta UPJŠ 219 448.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0263-10.pdf
APVV-0135-10 Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe Ekonomický Ústav, SAV 249 831.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0135-10.pdf
APVV-0101-10 Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly Ekonomická univerzita v Bratislave 229 908.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0101-10.pdf
APVV-0043-10 Komplexný MOdel POsudzovania RIzík priemyselných procesov Žilinská univerzita v Žiline 172 042.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0043-10.pdf
SK-SRB-0023-09 Svalový výkon pri silovom tréningu v nestabilných podmienkach: Využitie v športe a rehabilitácii Univerzita Komenského v Bratislave 4 646.00Slovensko –Srbsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-SRB-0021-09 Optimalizácia logistických procesov v uzavretých dodávateľských reťazcoch Ekonomicka univerzita v Bratislave 4 594.00Slovensko –Srbsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-UA-0015-09 Vedecko-technická spolupráca v oblasti netechnologických inovácií zameraná na porovnanie ich teoretických a praktických aspektov v SR a na Ukrajine Žilinská univerzita v Žiline 5 552.00Slovensko – Ukrajina 2009 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0166-09 Dopady kohéznej politiky EÚ v krajinách V4 (Višegrádskej štvorky): Výzvy pre budúcnosť Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 1 216.00Slovensko – Česko 2009 Spoločenské vedy -
SK-CZ-0108-09 Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov Fakulta podnikového manažmentu EU 2 120.00Slovensko – Česko 2009 Spoločenské vedy -
RPEU-0025-06 Rozšírenie riešenia z projektu Seamless o analytické a hodnotiace funkcie Ekonomická fakulta TUKE, Košice 44 911.00
(1 353 000 Sk)
RP EÚ 2006 Spoločenské vedy zk-rpeu-0025-06.pdf
COST-0016-06 Kultúrna krajina na Slovensku - regionalizácia, ochrana a plánovanie Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov 32 264.00
(972 000 Sk)
COST 2006 Spoločenské vedy zk-cost-0016-06.pdf
SK-PL-0061-09 Spoluorganizácia medzinárodných vedeckých konferencií a ich vedecko-výskumných výstupov v rámci medzinárodnej spolupráce TU vo Zvolene a TU Czestochowa Drevárska fakulta TU ZVO 3 000.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0056-09 Úloha univerzity v regionálnom rozvoji a šírení vedomostí Prešovská univerzita v Prešove 2 992.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0050-09 Médiá v kríze a kríza v médiách Bratislavská akademická spoločnosť 2 789.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -
SK-PL-0040-09 Retail manažment bioproduktov v Slovenskej republike a Poľskej republike Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach 2 783.00Slovensko – Poľsko 2009 Spoločenské vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start