Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0085-07 Štúdium akustickej emisie pri mechanickom a tepelnom namáhaní kompozitov na báze horčíkových zliatin Žilinská univerzita v Žiline 3 286.00
(99 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0078-07 Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 2 389.00
(72 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0070-07 Únavové vlastnosti biomateriálov v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity 3 053.00
(92 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0066-07 Kvantifikácia a modelovanie biologických vplyvov na prúdenie vody v pôde Ústav hydrológie SAV, Bratislava 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0065-07 Diagnostika a optimalizácia použitia ekologických materiálov pre vodivé spájanie v elektronike Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0055-07 Vývoj a validácia metód pre efektívne využitie a kontrolu GMO v poľnohospodárstve a potravinárstve pre zaistenie legislatívy EÚ a národných noriem Výskumný ústav potravinársky v Bratislave 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0047-07 Optimalizácia vlastností hliníkových a horčíkových zliatin na odliatky pre automobilový a letecký priemysel Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-CZ-0030-07 Rozpoznanie, vizualizácia a meranie vláknitých štruktúr v 3D priestore Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice 2 854.00
(86 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-UA-0020-07 Nové supertvrdé materiály s povrchmi na báze žiaruvzdorných zlúčenín Prvá zváračská , a.s. 5 642.00
(170 000 Sk)
Slovensko – Ukrajina 2007 Technické vedy -
SK-UA-0019-07 Štruktúra a fyzikálne vlastnosti multi-vrstvových systémov so spinovo závislým rozptylom Fyzikálny ústav SAV 5 244.00
(158 000 Sk)
Slovensko – Ukrajina 2007 Technické vedy -
SK-UA-0012-07 Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Ukrajina 2007 Technické vedy -
SK-UA-0004-07 Transportné a mikrovlnné charakteristiky diborida horčíka, nového supravodivého materiálu pre praktické aplikácie Elektrotechnický ústav SAV 5 642.00
(170 000 Sk)
Slovensko – Ukrajina 2007 Technické vedy -
SK-FR-0022-07 Magnetické nanočastice pre magneto-optické tenké filmy Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0013-07 Štúdium roztavených fluoridových sústav, zaujímavých pre chladiace systémy v pokročilých vysokoteplotných reaktoroch Ústav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -
SK-FR-0007-07 Nové magneticky tvrdé zliatiny na báze FePt pripravené z amorfných prekurzorov Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied 5 311.00
(160 000 Sk)
Slovensko – Francúzsko 2007 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »

SK-skip_to_start