Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0591-07 Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska Ústav vedy a výskumu UMB 121 390.00
(3 657 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0591-07.pdf
APVV-0590-10 Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno-biologickými a chromatografickými metódami Výskumný ústav potravinársky 249 887.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0590-10.pdf
APVV-0586-11 Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 246 658.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0586-07 Enzybiotiká - molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok degradujúcich bunkovú stenu Gram-pozitívnych kokov Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 109 705.00
(3 305 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0586-07.pdf
APVV-0586-06 Epigenetické rizikové faktory cerebrálneho infarktu Ústredná vojenská univerzitná nemocnica 298 579.00
(8 995 000 Sk)
VV 2006 Lekárske vedy zk-apvv-0586-06.pdf
APVV-0584-12 Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných druhov listnatých drevín Národné lesnícke centrum 249 845.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0583-11 Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 193 213.00VV 2011 Prírodné vedy zk-apvv-0583-11.pdf
APVV-0582-06 Podzemné splyňovanie uhlia termickým rozkladom Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 294 629.00
(8 876 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0582-06.pdf
APVV-0580-10 Transformácia, transport a distribúcia látok v nadložnom horizonte lesných pôd Lesnícka fakulta TUZVO 211 175.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0580-10.pdf
APVV-0579-12 Slovenský výskum civilizácie starovekého Egypta Ústav orientalistiky SAV 170 865.00VV 2012 Humanitné vedy -
APVV-0579-07 Jedno miesto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti. Prírodovedecká fakulta UK 250 979.00
(7 561 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0579-07.pdf
APVV-0578-10 Protikorózna ochrana stožiarov vysokého napätia PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 250 000.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0578-10.pdf
APVV-0577-10 Chladenie výkonových elektronických systémov pomocou chladiacich obehov bez mechanických pohonov Strojnícka fakulta ŽU 249 828.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0577-10.pdf
APVV-0577-07 Výskum a optimalizácia parametrov c-Si a poly-Si MIS slnečných článkov Fyzikálny ústav SAV 245 535.00
(7 397 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0577-07.pdf
APVV-0571-12 Pôsobenie chemických polutantov ako endokrinných rozrušovačov u detí. Slovenská zdravotnícka univerzita 200 000.00VV 2012 Lekárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start