Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0074-11 Štúdium molekulárnych mechanizmov biologických účinkov H2S Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 113 750.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0073-10 Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií Stavebná fakulta STU 144 464.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0073-10.pdf
APVV-0073-07 Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 232 788.00
(7 013 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0073-07.pdf
APVV-0073-06 Dynamické testovanie latentných učebných kapacít detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Prešovská univerzita v Prešove 256 522.00
(7 728 000 Sk)
VV 2006 Spoločenské vedy zk-apvv-0073-06.pdf
APVV-0072-11 Numerické modelovanie v geodézii Slovenská technická univerzita v Bratislave 250 000.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0071-06 Pravdepodobnostné a algebraické metódy neurčitosti a kvantových štruktúr Matematický ústav SAV 206 267.00
(6 214 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0071-06.pdf
APVV-0069-12 Nová technológia manažmentu prírody Lesnícka fakulta TUZVO 246 257.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0068-11 Dôstojnosť človeka a záklané ľudské práva a slobody v pracovnom práve Právnická fakulta TVU 160 717.00VV 2011 Spoločenské vedy -
APVV-0068-07 Hybridná metóda odstraňovania iónov kovov nízkych koncentrácií z vôd Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 65 292.00
(1 967 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0068-07.pdf
APVV-0067-11 Chirálne medziprodukty pre liečivá SYNKOLA, s.r.o. 160 188.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0067-06 Moderný systém generovania a monitorovania elektrónového lúča pre priemyselné aplikácie PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 362 942.00
(10 934 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0067-06.pdf
APVV-0066-06 Ohrev slnečnej koróny: observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov Astronomický ústav SAV 104 726.00
(3 155 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0066-06.pdf
APVV-0062-11 Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov Slovenská technická univerzita v Bratislave 249 375.00VV 2011 Technické vedy -
APVV-0061-11 Enzýmová biotransformácia prírodných aromatických aditív Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 183 444.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0059-11 Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky? Botanický ústav SAV 109 788.00VV 2011 Prírodné vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start