Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0237-11 Stredoveké nápisy z územia Slovenska Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 182 897.00VV 2011 Humanitné vedy -
APVV-0237-10 Kontrolné mechanizmy vývinu oocytu a preimplantačného embrya Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 200 173.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0237-10.pdf
APVV-0236-12 Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami Stavebná fakulta STU 249 996.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0235-12 Autonómny nervový systém ako kľúčový prvok v patogenéze obezity a jej kardiovaskulárnych komplikácií Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 179 399.00VV 2012 Lekárske vedy -
APVV-0235-06 Bunkový objem a sekrécia inzulínu Ústav experimentálnej endokrinológie 121 124.00
(3 649 000 Sk)
VV 2006 Lekárske vedy zk-apvv-0235-06.pdf
APVV-0234-07 Povodeň v meste - nástroj pre podporu rozhodovania DHI SLOVAKIA, s.r.o. 48 662.00
(1 466 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0234-07.pdf
APVV-0233-10 Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí Ústav informatiky, SAV 250 000.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0233-10.pdf
APVV-0231-07 Biogeochemické aspekty transférov potenciálne toxických stopových prvkov vo flyšových pôdach Východného Slovenska a ich enviromentálne dôsledky Prírodovedecká fakulta UK 159 496.00
(4 805 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0231-07.pdf
APVV-0230-11 Nasmerovaná bunková terapia so zvýšenou účinnosťou voči chemorezistentným bunkám a bunkám iniciujúcim nádory Ústav experimenálnej onkológie SAV 133 675.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0230-07 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky Národohospodárska fakulta EU 259 178.00
(7 808 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0230-07.pdf
APVV-0229-06 Aplikovaný výskum drevocementových dosiek pre tienenie elektromagnetických polí a pre zvýšenie požiarnej odolnosti Technická univerzita vo Zvolene 126 136.00
(3 800 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0229-06.pdf
APVV-0226-12 Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze Filozofická fakulta UK 200 808.00VV 2012 Humanitné vedy -
APVV-0226-06 Vysokopevné a termopojivé metalocenové polyolefínové vlákna Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 330 047.00
(9 943 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0226-06.pdf
APVV-0224-12 Modulácia a detekcia vnútornej apoptotickej dráhy nádorových buniek za účelom zvrátenia chemorezistencie Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 189 600.00VV 2012 Lekárske vedy -
APVV-0223-12 Stav vedomia a jeho zmeny počas anestézie v hrudníkovej chirurgii. Univerzita Komenského v Bratislave 122 494.00VV 2012 Lekárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start