Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0108-11 Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 126 375.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0108-10 Identifikácia molekulových dráh riadených prostredníctvom hypoxia-indukovanej anhydrázy IX kyseliny uhličitej v nádorových bunkách Virologický ústav, SAV 233 122.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0108-10.pdf
APVV-0108-06 Ekológia a epidemiologický význam drobných cicavcov v podmienkach globálnych a spoločenských zmien v strednej Európe Ústav zoológie SAV 168 127.00
(5 065 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0108-06.pdf
APVV-0107-12 Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiami Lekárska fakulta UK 193 423.00VV 2012 Lekárske vedy -
APVV-0105-10 Štúdium štruktúry najťažších atómových jadier Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 83 769.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0105-10.pdf
APVV-0104-10 VÝVOJ NOVEJ GENERÁCIE III-N TRANZISTOROV S VYSOKOU POHYBLIVOSŤOU ELEKTRÓNOV. Elektrotechnický ústav, SAV 174 950.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0104-10.pdf
APVV-0104-07 Mapy s vysokým stupňom súmernosti Stavebná fakulta STU 86 669.00
(2 611 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0104-07.pdf
APVV-0102-11 Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde Ústav pre výskum srdca SAV 210 000.00VV 2011 Lekárske vedy -
APVV-0102-07 Interakcie na rozhraní kov ? kvapalný kov: Interakcia pokročilých vysokoteplotných bezolovnatých spájok s kovovými i nekovovými nosičmi Fyzikálny ústav SAV 248 655.00
(7 491 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0102-07.pdf
APVV-0102-06 Dynamika ekologických procesov v prírodných a antropicky narušených lesných ekosystémoch Ústav ekológie lesa SAV Zvolen 227 112.00
(6 842 000 Sk)
VV 2006 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0102-06.pdf
APVV-0101-10 Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly Ekonomická univerzita v Bratislave 229 908.00VV 2010 (Máj) Spoločenské vedy zk-apvv-0101-10.pdf
APVV-0100-06 Výskum modulovanej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov Strojnícka fakulta STU 385 049.00
(11 600 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0100-06.pdf
APVV-0099-11 Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 191 626.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 249 470.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0098-10 Príprava bakteriofágov a fágových proteínov na devitalizáciu patogénov v potravinách využitím prístupov syntetickej biológie Prírodovedecká fakulta UK 220 500.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0098-10.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start