Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0118-12 Simulovanie denného svetla v umelej oblohe Ústav stavebníctva a architektúry SAV 237 356.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0118-06 Stavebný kompozit na báze dreva LIGNOPROJEKT Slovakia, s.r.o. 310 894.00
(9 366 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0118-06.pdf
APVV-0117-07 Infekcie močových ciest u detí z imunologického, genetického a mikrobiologického pohľadu Lekárska fakulta UK 233 685.00
(7 040 000 Sk)
VV 2007 Lekárske vedy zk-apvv-0117-07.pdf
APVV-0117-06 Počítačové modelovanie, syntéza a biologické testovanie selektívnych inhibítorov Golgi manozidázy II Chemický ústav SAV 136 725.00
(4 119 000 Sk)
VV 2006 Prírodné vedy zk-apvv-0117-06.pdf
APVV-0115-12 Aplikácia moderných retenčných systémov pri výrobe hygienických papierov Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 248 687.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0115-11 Klinické skúšanie slovenského medovicového medu Ústav zoológie SAV 112 000.00VV 2011 Lekárske vedy -
APVV-0115-07 Štúdium bunkových pochodov pri tvorbe embryí v in situ a in vitro podmienkach pri kukurici a arábovke. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 140 742.00
(4 240 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0115-07.pdf
APVV-0111-12 Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy Ústav experimenálnej onkológie SAV 136 625.00VV 2012 Prírodné vedy -
APVV-0111-10 Ekofyziologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach zmeny klímy Národné lesnícke centrum 249 995.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0111-10.pdf
APVV-0111-07 Algebraické, kombinatorické a topologické štruktúry na grafoch Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 89 457.00
(2 695 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0111-07.pdf
APVV-0109-10 Živá/radikálová polymerizácia: Optimalizácia polymerizačného procesu pre prípravu dobre definovaných polymérov s cielenou architektúrou a vlastnosťami. Ústav polymérov, SAV 232 658.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0109-10.pdf
APVV-0109-07 Mikroevolúcia, smery adaptácie a paleoenvironmentálne faktory radiácie lastúrničiek (Ostracoda) v strednom a vrchnom miocéne centrálnej Paratetýdy Geologický ústav SAV 67 649.00
(2 038 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0109-07.pdf
APVV-0108-12 Vývoj vodivej keramiky na báze SiC Ústav materiálového výskumu SAV 248 745.00VV 2012 Technické vedy -
APVV-0108-11 Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 126 375.00VV 2011 Prírodné vedy -
APVV-0108-10 Identifikácia molekulových dráh riadených prostredníctvom hypoxia-indukovanej anhydrázy IX kyseliny uhličitej v nádorových bunkách Virologický ústav, SAV 233 122.00VV 2010 (Máj) Prírodné vedy zk-apvv-0108-10.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start