Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-0314-06 Kauzálna genéza spasticity a terapeutické možnosti Neurobiologický ústav 113 158.00
(3 409 000 Sk)
VV 2006 Lekárske vedy zk-apvv-0314-06.pdf
APVV-0310-07 Účinok elektrónmi indukovaných ionizačných reakcií na aminokyseliny a peptidy. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 118 402.00
(3 567 000 Sk)
VV 2007 Prírodné vedy zk-apvv-0310-07.pdf
APVV-0310-06 Výskum a vývoj funkčných potravín Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 248 954.00
(7 500 000 Sk)
VV 2006 Technické vedy zk-apvv-0310-06.pdf
APVV-0309-11 Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy Sociologický ústav SAV 150 580.00VV 2011 Spoločenské vedy zk-apvv-0309-11.pdf
APVV-0308-11 Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku Fyzikálny ústav SAV 200 000.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0308-11.pdf
APVV-0308-07 Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 44 214.00
(1 332 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0308-07.pdf
APVV-0305-12 Nové názory na farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 195 536.00VV 2012 Lekárske vedy -
APVV-0304-12 Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 249 999.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0303-11 Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR Slovenská technická univerzita v Bratislave 187 486.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0303-11.pdf
APVV-0302-11 Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 249 501.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0302-11.pdf
APVV-0302-10 Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú produkciu prírodných aróm Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 249 968.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0302-10.pdf
APVV-0301-10 Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie Elektrotechnický ústav, SAV 238 232.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0301-10.pdf
APVV-0300-07 Národné observatórium pre cestnú bezpečnosť Výskumný ústav dopravný, a.s. 83 117.00
(2 504 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0300-07.pdf
APVV-0299-06 Environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie živočíchov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 598.00
(2 880 000 Sk)
VV 2006 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0299-06.pdf
APVV-0297-12 Výskum mechanizmov šírenia sa podkôrneho hmyzu v smrečinách Ústav ekológie lesa SAV 249 909.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »

SK-skip_to_start