Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
PP7RP-0050-09 Development of a European grassland monitoring and analysis service to assess climate change impact Ústav krajinnej ekológie, SAV 2 386.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0041-07 Development of advanced process technologies for improved efficiency in the production of biodiesel SLOVNAFT VÚRUP, a.s. 8 895.00
(268 000 Sk)
PP7RP 2007 - -
DO7RP-0007-10 Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics Slovenská zdravotnícka univerzita 113 250.00DO7RP (2008) - -
PP7RP-0087-08 Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressured degraded waters and the integration of their impact on river basin management Environmental Institute, s.r.o. 3 344.00PP7RP 2008 - -
SK-CZ-0065-07 Diagnostika a optimalizácia použitia ekologických materiálov pre vodivé spájanie v elektronike Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 3 319.00
(100 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
APVV-0271-07 Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou Ústav hydrológie SAV 286 463.00
(8 630 000 Sk)
VV 2007 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0271-07.pdf
SK-CZ-0153-11 Diagnostika netermálnych distribúcií v plazme slnečnej koróny a erupcií Univerzita Komenského v Bratislave 3 806.00Slovensko – Česko 2011 Prírodné vedy -
SK-AT-0004-08 Diagnostika slnečných erupcií a mikroerupcií kombinovaním spektroskopie a snímkovania Astronomický ústav, SAV 3 983.00
(120 000 Sk)
Slovensko – Rakúsko 2008 Prírodné vedy -
APVV-0047-07 Diagnostika zostatkovej životnosti stožiarov zvlášť vysokého napätia PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 297 517.00
(8 963 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0047-07.pdf
APVV-0049-07 Diagnostika,monitorovanie a stanovenie zaťažiteľnosti prevádzkovaných mostov z predpätého betónu VÚIS Mosty s.r.o. 89 192.00
(2 687 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0049-07.pdf
APVT-27-023204 Diagnóza a súčasný výskyt karanténnych húb z rodu Mycosphaerella (Scirrhia) na ihličí borovíc na Slovensku. Národné lesnícke centrum Zvolen 22 405.00
(675 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-27-023204.pdf
APVT-20-026102 Diagnóza fragmentácie populácií u stavovcov v chránených územiach. VÚVB Žilinská univerzita 26 555.00
(800 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVV-0548-07 Diamantové elektródy pre elektrochemické aplikácie Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 268 638.00
(8 093 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0548-07.pdf
APVV-0375-10 Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel modernej architektúry Ústav stavebníctva a architektúry, SAV 249 892.00VV 2010 (Máj) Technické vedy zk-apvv-0375-10.pdf
APVV-0597-07 Digitalizácia, modelovanie, analýza a využitie DMU veľkých objektov s podporou Reverzného inžinierstva a 3D laserového skenovania Žilinská univerzita v Žiline, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií 215 826.00
(6 502 000 Sk)
VV 2007 Technické vedy zk-apvv-0597-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

SK-skip_to_start