Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SUSPP-0006-09 Centrum spolupráce TnU AD Trenčín s podnikateľským prostredím v oblasti skla Trenčianska univerzita AD v Trenčíne 46 476.00SUSPP 2009 Technické vedy -
LPP-0348-06 Cesta k štúdiu prírody Prírodovedecká fakulta UK 66 205.00
(1 994 516 Sk)
LPP 2006 Popularizácia zk-lpp-0348-06.pdf
LPP-0400-09 Cesta mladých k vede "naživo" Parazitologický ústav SAV 99 685.00LPP 2009 Popularizácia zk-lpp-0400-09.pdf
LPP-0181-07 Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied Košice 98 718.00
(2 974 000 Sk)
LPP 2007 Popularizácia zk-lpp-0181-07.pdf
APVV-0449-07 Cielená fotodynamická terapia rakoviny: od transportu liečiva cez bunkové signálne cesty po in vivo model Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 223 395.00
(6 730 000 Sk)
VV 2007 Lekárske vedy zk-apvv-0449-07.pdf
SK-CZ-0148-09 Cieľená manipulácia povrchov nano-štruktúr uhlíka a ich charakterizácia Medzinárodné laserové centrum 3 400.00Slovensko – Česko 2009 Technické vedy -
APVV-99-026505 Cielený transport protinádorových liečiv prostredníctvom magneticky značených nanosfér. VULM,a.s. 416 782.00
(12 556 000 Sk)
VV 2005 Lekárske vedy zk-apvv-99-026505.pdf
SK-PL-0098-12 Cirkulácia parazitárnych infekcií v dynamicky sa rozvíjajúcich ekosystémoch Tatier pod vplyvom globálnych zmien Parazitologický ústav SAV 3 600.00Slovensko – Poľsko 2012 Prírodné vedy -
SK-BUL-002-06 Citlivá a špecifická detekcia COXIELLA BURNETII, etiologického agensu Q horúčky, metódami ROLLING CYCLE AMPLIFIKÁCIE a PROXIMITY LIGÁCIE Virologický ústav SAV 5 510.00
(166 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
DO7RP-0015-09 Climate Change - Terrestrial Adaption and Mitigation in Europe Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 23 800.00DO7RP (2008) - -
PP7RP-0040-10 Climate Change – Terrestrial Adaptation and Mitigation in Europe Prírodovedecká fakulta UK 3 025.00PP7RP 2010 - -
DO7RP-0016-12 Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria Národný ústav reumatických chorôb 69 455.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0013-12 Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria USTAV MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 4 915.00DO7RP (2012) - -
APVV-0809-11 Cloudové Počítanie Pre Analýzu Veľkých Dát Ústav informatiky SAV 229 463.00VV 2011 Technické vedy zk-apvv-0809-11.pdf
PP7RP-0046-08 Cognitive mobile service robots in semi structured or unstructured environments Ekonomická fakulta TUKE 1 493.00
(45 000 Sk)
PP7RP 2008 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

SK-skip_to_start