Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
DO7RP-0015-09 Climate Change - Terrestrial Adaption and Mitigation in Europe Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 23 800.00DO7RP (2008) - -
PP7RP-0040-10 Climate Change – Terrestrial Adaptation and Mitigation in Europe Prírodovedecká fakulta UK 3 025.00PP7RP 2010 - -
DO7RP-0016-12 Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria Národný ústav reumatických chorôb 42 609.00DO7RP (2012) - -
DO7RP-0013-12 Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria USTAV MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 4 915.00DO7RP (2012) - -
APVV-0809-11 Cloudové Počítanie Pre Analýzu Veľkých Dát Ústav informatiky SAV 229 463.00VV 2011 Technické vedy -
PP7RP-0046-08 Cognitive mobile service robots in semi structured or unstructured environments Ekonomická fakulta TUKE 1 493.00
(45 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
DO7RP-0034-12 Collaborative European Neuro Trauma Effectiveness Research inTBI Trnavská univerzita v Trnave 24 169.00DO7RP (2012) - -
PP7RP-0006-10 Combination of Liquid Hydrogen and Superconducting Magnetic Energy Storage Elektrotechnický ústav SAV 3 451.00PP7RP 2010 - -
ESF-RNP-0409 Common perspectives for cold atoms, semiconductor polaritons and nanoscience Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 15 000.00RNP 2009 - -
PP7RP-0001-07 Communication for Intelligent Traffic System ARDACO, a.s. 1 659.00
(50 000 Sk)
PP7RP 2007 - -
PP7RP-0030-10 Community Supported Platform for Personalized Cultural Experience Ekonomická fakulta, Technická Univerzita v Košiciach 4 500.00PP7RP 2010 - -
DO7RP-0005-08 Community-based Interoperability Utility for SMEs Ústav informatiky, SAV 96 312.00
(2 901 495 Sk)
DO7RP (2008) - -
PP7RP-0106-08 Community-based Interoperability Utility for SMEs Ústav informatiky, SAV 3 723.00PP7RP 2008 - -
DO7RP-0018-10 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 33 150.00DO7RP (2008) - -
PP7RP-0025-09 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 4 984.00PP7RP 2009 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

SK-skip_to_start