Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
DO7RP-0026-10 Selective Antibodies Limited Immunoassay Novel Technology Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline 28 282.00DO7RP (2008) - -
DO7RP-0027-10 Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation Žilinská univerzita v Žiline 64 369.00DO7RP (2008) - -
PP7RP-0022-10 Versatile, Efficient and Longer Wagon for European Transportation Žilinská univerzita v Žiline 3 836.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0024-10 Evaluating the Impact of Alternative Socially Innovative Public Sector Service Initiatives on Social Cohesion Ekonomická fakulta, Technická Univerzita v Košiciach 3 000.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0025-10 A Technology Enhanced, Nativity-Adapting platform for supporting transitions in learning Ekonomická fakulta, Technická Univerzita v Košiciach 6 058.00PP7RP 2010 - -
DO7RP-0016-10 European Biodiversity Observation Network: Design of a Plane for an Integratd Biodiversity Observing System in Space and Time Ústav krajinnej ekológie SAV 38 400.00DO7RP (2008) - -
DO7RP-0013-10 Smart Nanostructured Semiconductors for Energy-Saving Light Solutions Medzinárodné Laserové Centrum 96 600.00DO7RP (2008) - -
PP7RP-0021-10 Complete Empowerment of the Consumer ARDACO, a.s. 3 092.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0020-10 High Density Integration for Smart Heterogeneous Systems ARDACO, a.s. 11 324.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0019-10 SSCs for Astronomy & Astrophysics, Fusion and Earth Sciences Ústav informatiky SAV 2 246.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0018-10 HPC, eInfrastructures and Virtualisation Enabling New Science Ústav informatiky SAV 2 246.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0017-10 Networking Enterprises to eXtend Technologies and business Ústav informatiky SAV 2 995.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0016-10 Virtualising Software Services for the Vertical Market Ústav informatiky SAV 2 246.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0015-10 Welding Process Planning and Parametric Pricing Software Solution for SMEs Prvá zváračská, a.s. 3 750.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0013-10 Low Impact Cellular Building Products Utilising New Generation Fuel Ashes Ústav anorganickej chémie SAV 2 717.00PP7RP 2010 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

SK-skip_to_start