Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-CZ-0100-07 Analýza a hodnotenie rizík cestných tunelov-2 Elektrotechnická fakulta ŽU 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Technické vedy -
SK-HU-0024-08 Kapacitný spektrometer s vysokou citlivosťou na vyšetrovanie elektrických charakteristík a porúch v polovodičových kvantových štruktúrach Fyzikálny ústav, SAV 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-MAD-00506 Identifikácia genotypov marhúľ pomocou mikrosatelitných markerov Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany 2 589.00
(78 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
PP7RP-0047-08 Bio - inspired nanohybrids via polymer interface mediated self - assembly of functional nanoparticles Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 2 589.00PP7RP 2008 - -
SK-RO-0025-12 Multikultúrne regióny, kultúrne dedičstvo a ich súčasné výzvy v Rumunsku a na Slovensku Prešovská univerzita v Prešove 2 600.00Slovensko – Rumunsko 2012 Spoločenské vedy -
SK-BUL-023-06 Ochranárska genetika zriedkavých druhov drevín a živočíchov Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene 2 615.00
(78 800 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2006 - -
SK-RU-0006-07 Antivírusové látky voči ľudským enterovírusom: protektívna a terapeutická účinnosť Slovenská zdravotnícka univerzita 2 622.00
(79 000 Sk)
Slovensko – Rusko 2007 Prírodné vedy -
SK-CZ-0028-07 Hodnotenie syntetických pšeníc na rezistenciu proti biotickým stresom a charakterizácia glutenínových alel SCPV VÚRV Piešťany 2 622.00
(79 000 Sk)
Slovensko – Česko 2007 Pôdohospodárske vedy -
PP7RP-0030-08 Life Watch Ústav Krajinnej ekológie, SAV 2 622.00
(79 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
APVT-20-001902 Modelovanie prevádzky a zisťovanie priepustnej výkonnosti traťových úsekov v krízových situáciách Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 2 655.00
(80 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
PP7RP-0049-08 Nanoparticles for therapy and diagnosis of Alzheimer disease Chemický ústav, SAV 2 688.00
(81 000 Sk)
PP7RP 2008 - -
PP7RP-0011-09 Electromagnetic control of solid state spin qubits Fyzikálny ústav, SAV 2 693.00PP7RP 2009 - -
PP7RP-0081-08 Solar-driven CO2 conversion with gallium phosphide based cells Ústav experimentálnej fyziky, SAV 2 693.00PP7RP 2008 - -
PP7RP-0013-10 Low Impact Cellular Building Products Utilising New Generation Fuel Ashes Ústav anorganickej chémie SAV 2 717.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0024-08 Always on and high Performance glObaL testbed interconnection infrastructure for reLiable services Ekonomická fakulta TUKE 2 755.00
(83 000 Sk)
PP7RP 2008 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

SK-skip_to_start