Navigačná cesta

Úvodná stránka › Databáza financovaných projektov


Služby k tejto stránke


Databáza financovaných projektov

Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-HU-0013-08 Identifikácia a charakteristika genotypov marhúľ pomocou mikrosatelitných markerov Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 2 921.00
(88 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Pôdohospodárske vedy -
SK-BG-0012-08 Arómagramy autochtónnych viničových odrôd ako nástroj autentifikácie Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 4 580.00
(138 000 Sk)
Slovensko – Bulharsko 2008 Pôdohospodárske vedy -
SK-AT-0011-08 Nová dynamika v projektoch knockoutových myší a kultivácií embryonálnych kmeňových buniek Centrum výskumu živočíšnej výrobe Nitra 3 916.00
(118 000 Sk)
Slovensko – Rakúsko 2008 Lekárske vedy -
DO7RP-0020-08 Innovative and practical management approaches to reduce nitrogen excretion by ruminants Centrum výskumu živočíšnej výroby 44 035.00DO7RP (2008) - -
APVV-0044-12 Nukleárne (nDNA), mitochondriálne (mtDNA) a fyziologické biomarkery ako selekčné kritériá pre experimentálnu a produkčnú aplikáciu modelových zvierat Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 249 740.00VV 2012 Pôdohospodárske vedy -
SK-RO-0012-12 Vplyv rôznych spôsobov ošetrenia na kvalitu a výživnú hodnotu obilnín a vedľaiších produktov vo výžive prežúvavcov Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 5 140.00Slovensko – Rumunsko 2012 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0854-11 Rastlinné látky ako prírodné regulátory ovariálnych funkcií hospodárskych zvierat Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 169 231.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0854-11.pdf
APVV-0556-11 Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 249 942.00VV 2011 Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0556-11.pdf
SK-SRB-0004-11 Laboratórne metódy hodnotenia krmív Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 4 716.00Slovensko – Srbsko 2011 Pôdohospodárske vedy -
SK-CZ-0054-11 Vplyv fermentačných procesov a aeróbnej stability kukuričných siláží na obsah a stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny a škrobu Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 3 910.00Slovensko – Česko 2011 Pôdohospodárske vedy -
APVV-0632-10 Vplyv vnútorných a vonkajších faktorov na emisie a koncentrácie škodlivých plynov v ustajneniach ošípaných, kurčiat a dojníc Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 235 007.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0632-10.pdf
APVV-0458-10 Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 247 909.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0458-10.pdf
APVV-0368-10 Multiplex molekulárno-genetické analýzy pri identifikácii neznámych vzoriek voľne žijúcej zveri Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 249 331.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0368-10.pdf
APVV-0137-10 Vplyv telesnej kondicie a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 243 412.00VV 2010 (Máj) Pôdohospodárske vedy zk-apvv-0137-10.pdf
SK-CZ-0021-09 Vplyv endogénnych a exogénnych faktorov na úžitkovosť, správanie a krvné parametre u mäsových plemien hovädzieho dobytka a oviec chovaných v marginálnych podmie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 3 008.00Slovensko – Česko 2009 Pôdohospodárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

SK-skip_to_start