Rýchla navigácia

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.


Informačné bloky

infoblock-icon-database.gif

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Povinne zverejňované údaje
o objednávkach a faktúrach

infoblock-icon-rss.gif

RSS 2.0
Really Simple Syndication

Science Europe
Odkaz na stránky o Science Europe

European Alliance for Innovation
Odkaz na stránky EAI

6th International Conference of Plasma Medicine
6. Medzinárodná konferencia plazmovej medicíny


Navigačná cesta

Úvodná stránkaElektronické služby › Posudzovateľ


Služby k tejto stránke


Posudzovateľ

Elektronické služby pre posudzovateľa projektov umožňujú vypracovanie oponentského posudku, registráciu do databázy expertov agentúry a prípadnú modifikáciu profilu experta.

Vypracovanie oponentského posudku

Inštrukcie na vypracovanie oponentského posudku sa zasielajú elektronickou poštou.

Registrácia expertov pre projekty APVV

S cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu APVV hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie projektov výskumu a vývoja ochotných vypracovať posudky na projekty v rámci výziev agentúry.

Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji a zároveň majú záujem o hodnotenie návrhov projektov APVV sa môžu zaregistrovať do novej databázy expertov cez elektronický systém správy expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev APVV.

Registrácia a správa expertov pre projekty APVV

SK-skip_to_start