Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémyBilaterálne výzvyČesko › Slovensko – Česko 2007


Služby k tejto stránke


Slovensko – Česko 2007

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2008 - 2009
Stav: Uzavretá
Dátum otvorenia: 23. 4. 2007
Dátum a čas uzavretia: 22. 6. 2007

Menu výzvy (aktuálne zobrazená položka - Staršie dokumenty)

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca v termíne v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy ZS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

Ročná správa o riešení projektu za rok 2009

Predkladá príjemca v termíne do 31.1.2010 v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy RS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

Záverečná správa o riešení projektu za rok 2008

Predkladá príjemca v termíne v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy ZS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

Ročná správa o riešení projektu za rok 2008

Predkladá príjemca v termíne do 31.1.2009 v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančná časť správy RS2 sa vypĺňa prostredníctvom on-line systému .

SK-skip_to_start