Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémyBilaterálne výzvyČesko › Slovensko – Česko 2009


Služby k tejto stránke


Slovensko – Česko 2009

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2010-2011
Stav: Uzavretá
Dátum otvorenia: 15. 4. 2009
Dátum a čas uzavretia: 17. 6. 2009, 13:00

Menu výzvy (aktuálne zobrazená položka - Výzva)

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

Aktualizácia | Pridané: 15. 6. 2009

Predĺženie termínu ukončenia výzvy Slovensko - Česko 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na podávanie projektov do 17. 6. 2009 13:00 hod.

Podklady k výzve

Vzor prázdneho formulára

SK-skip_to_start