Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémy › Program PP7RP


Služby k tejto stránke


Program PP7RP

Program: Podpora prípravy projektov 7. Rámcového programu výskumu a vývoja (PP7RP) podľa § 12 ods. 2 písmeno b) zákona 172/2005 Z. z.

V súlade s uznesením vlády SR č. 318 zo 4. apríla 2007 o tomto programe agentúra oznamuje, že program PP7RP schválený na 4 roky bol ukončený v roku 2010. Z tohto dôvodu ďalšie výzvy v rámci tohto programu agentúra už neotvorí.

Popis schémy

Cieľová skupina

Predkladatelia projektov do 7. RP

Ciele a zámery schémy

Hlavným cieľom programu PP7RP je podporiť účasť slovenských subjektov v 7. RP predovšetkým prostredníctvom podpory aktívnej účasti slovenských špičkových pracovníkov výskumu a vývoja na koordinácii výskumných projektov 7. RP.

Otvorené výzvy

Nie sú žiadne otvorené výzvy pre: Program PP7RP.

Uzavreté výzvy

PP7RP 2010
Stav: Uzavretá

PP7RP 2009
Stav: Uzavretá

PP7RP 2008
Stav: Uzavretá

PP7RP 2007
Stav: Uzavretá

SK-skip_to_start