Navigačná cesta

Úvodná stránkaGrantové schémy › Schémy štátnej pomoci


Služby k tejto stránke


Schémy štátnej pomoci

Aktuálne

Ukončené

Agentúra na podporu výskumu a vývoja mala vypracovanú Schému podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (Schému štátnej pomoci XS 104/06), ktorá bola dňa 14. júna 2006 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 113A/2006. Dňa 15. júna 2007 bol v Obchodnom vestníku č. 115A/2007 uverejnený dodatok č. 1 k schéme XS 104/06 a zároveň úplné znenie doplnenej schémy pod č. XS 225/2007. Platnosť Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci XS 225/2007) skončila 31. decembra 2007.

Dňa 16. 6. 2008 bola Európskou komisiou schválená Schéma na podporu výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci) N 702/2007. Schéma sa vzťahovala na všetky typy podnikov - malé, stredné aj veľké podniky. Platnosť Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci N702/2007) skončila 31. decembra 2013.

Znenia schém sú dostupné na stránkach:

SK-skip_to_start