phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA – RIADITEĽ
Mgr. Pavol Balžanka

zástupkyňa riaditeľa
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.
tel.: +421 2 572 04 538
e-mail: anna.durfina@apvv.sk

sekretariát – Michaela Klačko
tel.: +421 2 572 04 501
e-mail: agentura@apvv.sk

 Kancelária riaditeľa
Ing. Alena Bokrošová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 554
e-mail: alena.bokrosova@apvv.sk


 Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Eva Kaiserová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 572
e-mail: eva.kaiserova@apvv.sk


SEKCIA GRANTOVEJ PODPORY
Ing. Bibiána Remiarová, PhD. (vedúca sekcie)
tel.: +421 2 572 04 508
e-mail: bibiana.remiarova@apvv.sk

SEKCIA EKONOMIKY A VNÚTORNEJ PREVÁDZKY
Ing. Viera Dojčárová (vedúca sekcie)
tel.: +421 2 572 04 503
e-mail: viera.dojcarova@apvv.sk

Prvé oddelenie projektov výskumu a vývoja
Ing. Stanislav Jursa (vedúci oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 551
e-mail: stanislav.jursa@apvv.sk

Oddelenie ekonomiky
Ing. Tomáš Zubák (vedúci oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 567
e-mail: tomas.zubak@apvv.sk

Druhé oddelenie projektov výskumu a vývoja
Mgr. Jana Gubová (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 532
e-mail: jana.gubova@apvv.sk

Oddelenie informačných technológií a služieb
Ing. Peter Kovačič (vedúci oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 546
e-mail: peter.kovacic@apvv.sk

Oddelenie finančného riadenia a kontroly projektov
Ing. Jana Blahová, PhD. (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 507
e-mail: jana.blahova@apvv.sk

 

Odbor programov
Ing. Jana Blahová, PhD. (poverená vedením odboru)
tel.: +421 2 572 04 507
e-mail: jana.blahova@apvv.sk

 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. (vedúca oddelenia)
tel.: +421 2 572 04 502
e-mail: sona.ftacnikova@apvv.sk