RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Mon, 20 Feb 2017 09:32:15 GMT FeedCreator 1.7.2 Publikácia 2017 http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/publikacia-2017.html <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja vydáva aj v&nbsp;tomto roku publikáciu o&nbsp;výsledkoch riešenia excelentných projektov s&nbsp;názvom <span style="color: #808080;"><strong>Výskumné projekty s&nbsp;vynikajúcou úrovňou, vydané v&nbsp;roku 2017.</strong></span><br /> Touto publikáciou prezentujeme výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV&nbsp;2011 (riešených v&nbsp;rokoch 2012&nbsp;–&nbsp;2016) vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a&nbsp;techniky.</p> Wed, 15 Feb 2017 23:00:01 GMT Stanovisko k mediálnym vyhláseniam doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc. ... /buxus/docs/aktuality/APVV_predseda_stanovisko_k_medialnym_vydreniam_Bianchiho_1_2017.pdf Predseda agentúry a kancelária APVV sa ohradzujú voči manipulácií s faktami, ktoré odzneli v rozhlasových vystúpeniach pána doc. Bianchiho v týždni od 16. do 22.1.2017 na adresu APVV a jej predsedníctva. Sun, 29 Jan 2017 23:00:01 GMT DS 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2016.html?tab=promoted_projects <p>Podľa znenia verejnej výzvy DS 2016 vyhlásenej dňa 15. 07. 2016 agentúra zverejňuje dňa 27. 01. 2017 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.</p> Thu, 26 Jan 2017 23:00:01 GMT Ponuka práce pre projektového manažéra http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/ponuka-prace-pre-projektoveho-manazera.html <p>Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijme do&nbsp;pracovného pomeru samostatného odborného referenta&nbsp;– projektového manažéra.</p> Thu, 26 Jan 2017 23:00:01 GMT Spolupráca v rámci projektu európsky inžinier http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/spolupraca-v-ramci-projektu-europsky-inzinier.html <p>Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zastupuje Slovensko v&nbsp;medzinárodnej mimovládnej organizácii Európska federácia národných inžinierskych zväzov (FEANI), ktorá ochraňuje a&nbsp;podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, zabezpečuje výmenu informácií a&nbsp;dokumentácie, organizuje medzinárodné stretnutia a&nbsp;udeľuje titul európskeho inžiniera – „EUR ING“.</p> Thu, 26 Jan 2017 23:00:01 GMT Dôležité termíny – predkladanie ročných a záverečných správ o riešení projektov ... http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/dolezite-terminy-predkladanie-rocnych-a-zaverecnych-sprav-o-rieseni-projektov-za-rok-2016.html <p>Termín na predkladanie ročných správ o&nbsp;postupe riešenia projektov za rok 2016 (VV&nbsp;2012, VV&nbsp;2014, VV&nbsp;2015, projekty bilaterálnych výziev, projekty DO7RP) je stanovený do 31.&nbsp;01.&nbsp;2017.</p> <p>Termín predkladania záverečných správ o&nbsp;riešení projektov končiacich k&nbsp;31.&nbsp;12.&nbsp;2016 je najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu.</p> Wed, 18 Jan 2017 23:00:01 GMT Výzva VV 2016 je uzavretá http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vyzva-vv-2016-je-uzavreta.html <p style="text-align: justify;">Agentúra na podporu výskumu a vývoja oznamuje, že výzva VV&nbsp;2016 je uzavretá&nbsp;a&nbsp;v&nbsp;tejto výzve už nie je možné podať žiadosť na riešenie projektov výskumu a&nbsp;vývoja.</p> Mon, 14 Nov 2016 23:00:01 GMT Týždeň vedy a techniky http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/tyzden-vedy-a-techniky.html <p style="text-align: justify;">V rámci&nbsp;13. ročníka tohto podujatia si rezortné i&nbsp;vedecké inštitúcie, ako aj vysoké školy pripravili pre verejnosť množstvo rôznych podujatí: vyše 300 prednášok, workshopov, seminárov, konferencií po celom Slovensku.</p> <p>Pri príležitosti otvorenia Týždňa vedy a techniky vystúpil s&nbsp;príhovorom aj <a href="http://www.tyzdenvedy.sk/prihovory/prihovor-predsedu-predsednictva-agentury-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja.html?page_id=10528" target="_blank">predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja</a>.</p> <br /> Sun, 13 Nov 2016 23:00:01 GMT Vítame Vás na novej webovej stránke APVV http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vitame-vas-na-novej-webovej-stranke-apvv.html <p style="text-align: justify;">Dnes 3. 10. 2016 bola spustená nová webová stránka Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja, ktorá dostala nový moderný dizajn a&nbsp;jej nový redakčný systém zabezpečuje pružnejšie dopĺňanie a&nbsp;aktualizáciu informácií práve pre vás.</p> Sun, 02 Oct 2016 22:00:01 GMT Ako prebiehala výročná konferencia APVV http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/ako-prebiehala-vyrocna-konferencia-apvv.html <p style="text-align: justify;">Dňa 12. 9. 2016 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR Petra&nbsp;Plavčana uskutočnila výročná konferencia APVV.</p> Tue, 13 Sep 2016 14:00:01 GMT