RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Mon, 22 May 2017 21:22:49 GMT FeedCreator 1.7.2 Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016 http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vyrocna-sprava-o-cinnosti-apvv-za-rok-2016.html <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja vydáva Výročnú správu o&nbsp;činnosti Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja za rok 2016. Nájdete v&nbsp;nej informácie tak o&nbsp;súčasných, ako aj o&nbsp;nových aktivitách APVV.</p> Wed, 17 May 2017 22:00:01 GMT VV 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vv-2016-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach.html <p>Podľa znenia verejnej výzvy VV 2016 vyhlásenej dňa 12.&nbsp;9.&nbsp;2016 agentúra zverejňuje dňa 12.&nbsp;5.&nbsp;2017 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa §&nbsp;19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a&nbsp;to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v&nbsp;rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí finančných prostriedkov.</p> Thu, 11 May 2017 22:00:01 GMT Nová výzva Slovensko – Taiwan 2017 http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2017 <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Čínskej republike (Taiwan).</p> Mon, 01 May 2017 22:00:01 GMT Zmena na poste riaditeľa APVV http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/zmena-na-poste-riaditela-apvv.html Riaditeľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 04. 2017 Mgr. Pavol Balžanka. Sun, 02 Apr 2017 22:00:01 GMT Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2017 http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2017 <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;vo Francúzskej republike.</p> Sun, 02 Apr 2017 22:00:01 GMT Nová výzva Slovensko – Čína 2017 http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2017 <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Čínskej ľudovej republike.</p> Tue, 14 Mar 2017 23:00:01 GMT SK-SRB 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-srbsko-2016.html?tab=promoted_projects <p>Podľa znenia verejnej výzvy SK-SRB 2016 vyhlásenej dňa 05. 05. 2016 agentúra zverejňuje dňa 08. 03. 2017 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a&nbsp;to na internetovej stránke agentúry.</p> Tue, 07 Mar 2017 23:00:01 GMT Zmena riaditeľa APVV http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/zmena-riaditela-apvv.html Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja je od 01. 03. 2017 Ing. Bibiána Remiarová, PhD. Wed, 01 Mar 2017 23:00:01 GMT Publikácia 2017 http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/publikacia-2017.html <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja vydáva aj v&nbsp;tomto roku publikáciu o&nbsp;výsledkoch riešenia excelentných projektov s&nbsp;názvom <span style="color: #808080;"><strong>Výskumné projekty s&nbsp;vynikajúcou úrovňou, vydané v&nbsp;roku 2017.</strong></span><br /> Touto publikáciou prezentujeme výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV&nbsp;2011 (riešených v&nbsp;rokoch 2012&nbsp;–&nbsp;2016) vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a&nbsp;techniky.</p> Wed, 15 Feb 2017 23:00:01 GMT Stanovisko k mediálnym vyhláseniam doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc. ... /buxus/docs/aktuality/APVV_predseda_stanovisko_k_medialnym_vydreniam_Bianchiho_1_2017.pdf Predseda agentúry a kancelária APVV sa ohradzujú voči manipulácií s faktami, ktoré odzneli v rozhlasových vystúpeniach pána doc. Bianchiho v týždni od 16. do 22.1.2017 na adresu APVV a jej predsedníctva. Sun, 29 Jan 2017 23:00:01 GMT