RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Sat, 23 Sep 2017 04:07:49 GMT FeedCreator 1.7.2 Výročná konferencia APVV 2017 /podujatia/vyrocna-konferencia-apvv-2017 <p style="text-align: justify;">APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. 10. 2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.</p> Mon, 18 Sep 2017 22:00:01 GMT Vyhlásenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja k financovaniu projektov všeobecnej výzvy ... http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vyhlasenie-agentury-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja-k-financovaniu-projektov-vseobecnej-vyzvy-vv2016.html Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a&nbsp;blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 nám dovoľte podať nasledovné informácie. Thu, 07 Sep 2017 22:00:01 GMT Zasadnutie predsedníctva APVV 12. júna 2017 http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/zasadnutie-predsednictva-apvv-12.-juna-2017.html 12. júna zasadalo predsedníctvo APVV. Popri bežnej agende sa sústredilo hlavne na finančné otázky a&nbsp;organizačné zmeny v Agentúre. Predsedníctvo prijalo informáciu, že do mesiaca budú uzavreté priebežné hodnotenia projektov zo všeobecných výziev 2014 a&nbsp;2015, ako aj zmluvy na podporu projektov zo všeobecnej výzvy 2016. Predsedníctvo rozhodlo, že následne budú bežiace projekty ako aj nové projekty z&nbsp;VV&nbsp;2016 financované v&nbsp;plnej výške odsúhlasenej odborovými radami. Financie budú poskytnuté v&nbsp;štandardnom termíne, tak ako aj v&nbsp;minulých rokoch. Tue, 13 Jun 2017 22:00:01 GMT Partneri verejného sektora http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/partneri-verejneho-sektora.html <p>Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o&nbsp;registri partnerov verejného sektora a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v&nbsp;osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora, t.&nbsp;j. pre fyzické a&nbsp;právnické osoby, ktoré nadobúdajú verejný majetok alebo čerpajú prostriedky z&nbsp;verejných zdrojov v&nbsp;zákonom stanovených finančných limitoch.</p> Thu, 08 Jun 2017 22:00:01 GMT Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2017 http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-rakusko-2017 <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v Rakúskej republike.</p> Tue, 30 May 2017 22:00:01 GMT Výročná správa o činnosti APVV za rok 2016 http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vyrocna-sprava-o-cinnosti-apvv-za-rok-2016.html <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja vydáva Výročnú správu o&nbsp;činnosti Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja za rok 2016. Nájdete v&nbsp;nej informácie tak o&nbsp;súčasných, ako aj o&nbsp;nových aktivitách APVV.</p> Wed, 17 May 2017 22:00:01 GMT VV 2016 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vv-2016-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach.html <p>Podľa znenia verejnej výzvy VV 2016 vyhlásenej dňa 12.&nbsp;9.&nbsp;2016 agentúra zverejňuje dňa 12.&nbsp;5.&nbsp;2017 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa §&nbsp;19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a&nbsp;to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v&nbsp;rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí finančných prostriedkov.</p> Thu, 11 May 2017 22:00:01 GMT Nová výzva Slovensko – Taiwan 2017 http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2017 <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Čínskej republike (Taiwan).</p> Mon, 01 May 2017 22:00:01 GMT Zmena na poste riaditeľa APVV http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/zmena-na-poste-riaditela-apvv.html Riaditeľom Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 04. 2017 Mgr. Pavol Balžanka. Sun, 02 Apr 2017 22:00:01 GMT Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2017 http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2017 <p>Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;vo Francúzskej republike.</p> Sun, 02 Apr 2017 22:00:01 GMT