RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Sun, 02 Aug 2015 04:12:44 GMT FeedCreator 1.7.2 VV 2014 – Informácia pre žiadateľov http://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9645 <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-VV2014-big.jpg' alt="Logo VV 2014" style="float: left" title="Logo VV 2014" /> </p> V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV&nbsp;2014 agentúra oznamuje, že: <p> Všetci žiadatelia o&nbsp;poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV&nbsp;2014 dostanú od agentúry Rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto <strong>nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o&nbsp;zaslanie posudkov. </strong> </p> <p> Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v&nbsp;krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry. </p> Fri, 15 May 2015 14:00:00 GMT VV 2014 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2014-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-VV2014-big.jpg' alt="Logo VV 2014" style="float: left" title="Logo VV 2014" /> </p> Podľa znenia verejnej výzvy VV 2014 vyhlásenej dňa 2.&nbsp;9.&nbsp;2014 agentúra zverejňuje dňa 13.&nbsp;5.&nbsp;2015 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa §&nbsp;19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a&nbsp;to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v&nbsp;rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí finančných prostriedkov. Wed, 13 May 2015 14:00:00 GMT Informácia pre žiadateľov v&nbsp;rámci bilaterálnych výziev SK-UA&nbsp;2013 a ... http://www.apvv.sk/aktuality/informacia-pre-ziadatelov-vnbspramci-bilateralnych-vyziev-sk-uanbsp2013-a-sk-bgnbsp2013 <p> APVV na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, že realizácia spoločných projektov bilaterálnych výziev <a target="_blank" href='http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/ukrajina/slovensko-ukrajina-2013'>SK-UA&nbsp;2013</a> a <a target="_blank" href='http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/bulharsko/slovensko-bulharsko-2013'>SK-BG&nbsp;2013</a> sa neuskutoční z&nbsp;dôvodu nepotvrdenia zabezpečenia financovania tejto spolupráce partnerskou stranou. </p> Wed, 22 Apr 2015 14:00:00 GMT