RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Sat, 29 Aug 2015 02:12:35 GMT FeedCreator 1.7.2 Výročná konferencia APVV 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/vyrocna-konferencia-apvv-2015 <p> APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu 2015, ktorá sa uskutoční 9.&nbsp;9.&nbsp;2015 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR Juraja Draxlera. </p> Tue, 11 Aug 2015 14:00:00 GMT VV 2014 – Informácia pre žiadateľov http://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9645 <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-VV2014-big.jpg' alt="Logo VV 2014" style="float: left" title="Logo VV 2014" /> </p> V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV&nbsp;2014 agentúra oznamuje, že: <p> Všetci žiadatelia o&nbsp;poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV&nbsp;2014 dostanú od agentúry Rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto <strong>nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o&nbsp;zaslanie posudkov. </strong> </p> <p> Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v&nbsp;krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry. </p> Fri, 15 May 2015 14:00:00 GMT VV 2014 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2014-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-VV2014-big.jpg' alt="Logo VV 2014" style="float: left" title="Logo VV 2014" /> </p> Podľa znenia verejnej výzvy VV 2014 vyhlásenej dňa 2.&nbsp;9.&nbsp;2014 agentúra zverejňuje dňa 13.&nbsp;5.&nbsp;2015 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa §&nbsp;19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a&nbsp;to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v&nbsp;rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí finančných prostriedkov. Wed, 13 May 2015 14:00:00 GMT