RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Fri, 29 Apr 2016 07:50:07 GMT FeedCreator 1.7.2 Výročná správa o činnosti APVV za rok 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/vyrocna-sprava-o-cinnosti-apvv-za-rok-2015 <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja vydáva Výročnú správu o&nbsp;činnosti Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja za rok 2015. Nájdete v&nbsp;nej informácie tak o&nbsp;súčasných, ako aj o&nbsp;nových aktivitách APVV. </p> Wed, 27 Apr 2016 14:00:00 GMT Nové programy APVV http://www.apvv.sk/aktuality/nove-programy-apvv <p> Dňa 24. 02. 2016 schválila Vláda SR na svojom rokovaní 3 programy Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja. </p> Tue, 01 Mar 2016 15:00:00 GMT SK – PL 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-pl-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-PL 2015 vyhlásenej dňa 30. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 25. 02. 2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Thu, 25 Feb 2016 15:00:00 GMT SK – PT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-pt-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-PT 2015 vyhlásenej dňa 07. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 20. 01. 2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Wed, 20 Jan 2016 15:00:00 GMT SK – FR 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-fr-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-FR 2015 vyhlásenej dňa 16. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 01. 2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Fri, 15 Jan 2016 15:00:00 GMT