RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Sat, 25 Apr 2015 23:42:14 GMT FeedCreator 1.7.2 Informácia pre žiadateľov v&nbsp;rámci bilaterálnych výziev SK-UA&nbsp;2013 a ... http://www.apvv.sk/aktuality/informacia-pre-ziadatelov-vnbspramci-bilateralnych-vyziev-sk-uanbsp2013-a-sk-bgnbsp2013 <p> APVV na základe informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje žiadateľom, že realizácia spoločných projektov bilaterálnych výziev <a target="_blank" href='http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/ukrajina/slovensko-ukrajina-2013'>SK-UA&nbsp;2013</a> a <a target="_blank" href='http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/bulharsko/slovensko-bulharsko-2013'>SK-BG&nbsp;2013</a> sa neuskutoční z&nbsp;dôvodu nepotvrdenia zabezpečenia financovania tejto spolupráce partnerskou stranou. </p> Wed, 22 Apr 2015 14:00:00 GMT Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/nova-vyzva-slovensko-francuzsko-2015 <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a&nbsp;výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;vo Francúzskej republike. </p> Thu, 16 Apr 2015 14:00:00 GMT Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/nova-vyzva-slovensko-portugalsko-2015 <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a&nbsp;výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v Portugalskej republike. </p> Tue, 07 Apr 2015 14:00:00 GMT Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/nova-vyzva-slovensko-rakusko-2015 <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a&nbsp;výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v Rakúskej republike. </p> Fri, 20 Mar 2015 15:00:00 GMT Minister diskutoval o nastavení financovania vedy http://www.apvv.sk/aktuality/minister-diskutoval-o-nastaveni-financovania-vedy <p> Profesor Jozef Masarik, predseda predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;diskusii s&nbsp;ministrom apeloval na jasnú identifikáciu najlepších výskumných univerzít na Slovensku a&nbsp;nastavenie financovania na ich rozvoj. </p> Fri, 20 Mar 2015 15:00:00 GMT