RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Sat, 06 Feb 2016 09:54:53 GMT FeedCreator 1.7.2 SK – PT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-pt-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-PT 2015 vyhlásenej dňa 07. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 20. 01. 2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Wed, 20 Jan 2016 15:00:00 GMT SK – FR 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-fr-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-FR 2015 vyhlásenej dňa 16. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 01. 2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Fri, 15 Jan 2016 15:00:00 GMT SK – AT 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-at-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-AT 2015 vyhlásenej dňa 20. 03. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 12. 2015 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Tue, 15 Dec 2015 15:00:00 GMT Ponuka práce pre finančného manažéra projektov http://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9901 <p> Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o&nbsp;pracovnú pozíciu samostatný odborný referent – finančný manažér projektov. </p> Mon, 30 Nov 2015 15:00:00 GMT Zmena riaditeľa APVV http://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9892 Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 11. 2015 Ing. Martina Hasayová, PhD. Tue, 03 Nov 2015 15:00:00 GMT