RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Fri, 09 Oct 2015 17:56:49 GMT FeedCreator 1.7.2 SK – CN 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-cn-2015-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK-CN 2015 vyhlásenej dňa 30. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 06. 10. 2015 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Tue, 06 Oct 2015 14:00:00 GMT Po Výročnej konferencii APVV 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/po-vyrocnej-konferencii-apvv-2015 <p> Dňa 9. 9. 2015 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR Juraja Draxlera uskutočnila výročná konferencia APVV. <br /> Konferencie sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre výskum a&nbsp;inovácie Jaromír Pastorek. </p> Thu, 10 Sep 2015 14:00:00 GMT Zverejnená výzva VV 2015 http://www.apvv.sk/aktuality/zverejnena-vyzva-vv-2015 <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-vv2015-big.png' alt="Logo VV 2015" style="float: left" title="Logo VV 2015" />Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z.&nbsp;v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v&nbsp;jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. </p> <p> Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 09. 2015, dátum ukončenia výzvy je <strong>11. 11. 2015.</strong> </p> Wed, 09 Sep 2015 14:00:00 GMT VV 2014 – Informácia pre žiadateľov http://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9645 <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-VV2014-big.jpg' alt="Logo VV 2014" style="float: left" title="Logo VV 2014" /> </p> V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV&nbsp;2014 agentúra oznamuje, že: <p> Všetci žiadatelia o&nbsp;poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV&nbsp;2014 dostanú od agentúry Rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto <strong>nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o&nbsp;zaslanie posudkov. </strong> </p> <p> Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v&nbsp;krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry. </p> Fri, 15 May 2015 14:00:00 GMT