RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Wed, 31 Aug 2016 23:38:55 GMT FeedCreator 1.7.2 Informačný seminár k DS 2016 http://www.apvv.sk/aktuality/informacny-seminar-k-ds-2016 <p> Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na informačný seminár k&nbsp;verejnej výzve APVV na riešenie spoločných projektov na roky 2017&nbsp;–&nbsp;2018 v&nbsp;rámci Programu na podporu projektov multilaterálnej vedeckotechnickej spolupráce krajín dunajského regiónu. </p> Wed, 10 Aug 2016 14:00:00 GMT Výročná konferencia APVV 2016 http://www.apvv.sk/aktuality/vyrocna-konferencia-apvv-2016 <p> APVV Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12.&nbsp;9.&nbsp;2016 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR Petra Plavčana. </p> Fri, 05 Aug 2016 14:00:00 GMT Ponuka práce – C# programátor http://www.apvv.sk/aktuality/ponuka-prace-c-programator <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja hľadá záujemcov o&nbsp;pracovnú pozíciu C# programátor. </p> Thu, 28 Jul 2016 14:00:00 GMT Ponuka práce – PHP programátor http://www.apvv.sk/aktuality/ponuka-prace-php-programator <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja hľadá záujemcov o&nbsp;pracovnú pozíciu PHP programátor. </p> Thu, 28 Jul 2016 14:00:00 GMT Zverejnená výzva DS 2016 http://www.apvv.sk/aktuality/zverejnena-vyzva-ds-2016 <p> <img src='/buxus/images/call_logos/multilateralne/logo-big-ds.png' alt="Logo DS 2016" style="float: left" title="Logo DS 2016" />Agentúra na podporu výskumu a vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a&nbsp;športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a&nbsp;vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a v&nbsp;Rakúsku, Českej republike a&nbsp;Srbskej republike. </p> <p> Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je <strong>30. 09. 2016.</strong> </p> Fri, 15 Jul 2016 14:00:00 GMT Zmena otváracích hodín podateľne http://www.apvv.sk/aktuality/zmena-otvaracich-hodin-podatelne <p> Agentúra oznamuje, že v&nbsp;mesiacoch júl a august 2016 bude podateľňa otvorená len v&nbsp;čase od 8:00 do 14:00 hod. </p> Thu, 16 Jun 2016 14:00:00 GMT SK – BG 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o&nbsp;žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/sk-bg-2013-zverejnenie-rozhodnuti-onbspziadostiach <p> Podľa znenia verejnej výzvy SK – BG 2013 vyhlásenej dňa 10. 05. 2013 agentúra zverejňuje dňa 06. 06. 2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry. </p> Mon, 06 Jun 2016 14:00:00 GMT