RSS APVV - Aktuality APVV http://www.apvv.sk Sun, 29 May 2016 05:45:45 GMT FeedCreator 1.7.2 Minister Peter Plavčan navštívil APVV http://www.apvv.sk/aktuality/minister-peter-plavcan-navstivil-apvv <p> Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan zavítal vo štvrtok dňa 12. mája na pôdu Agentúry na podporu výskumu a&nbsp;vývoja. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s&nbsp;činnosťou tejto grantovej agentúry zriadenej pre realizáciu účelového financovania výskumu a&nbsp;vývoja na Slovensku. </p> Mon, 16 May 2016 14:00:00 GMT Ponuka práce pre finančného manažéra projektov http://www.apvv.sk/aktuality/ponuka-prace-pre-financneho-manazera-projektov <p> Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o&nbsp;pracovnú pozíciu samostatný odborný referent – finančný manažér projektov. </p> Thu, 12 May 2016 14:00:00 GMT Ponuka práce pre projektového manažéra http://www.apvv.sk/aktuality/ponuka-prace-pre-projektoveho-manazera <p> Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá záujemcu o&nbsp;pracovnú pozíciu samostatný odborný referent - projektový manažér. </p> Thu, 12 May 2016 14:00:00 GMT VV 2015 – Informácia pre žiadateľov http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2015-informacia-pre-ziadatelov <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-vv2015-big.png' alt="Logo VV 2015" style="float: left" title="Logo VV 2015" /> </p> V súvislosti so zverejnením výsledkov hodnotenia projektov VV&nbsp;2015 agentúra oznamuje, že: <p> Všetci žiadatelia o&nbsp;poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu z výzvy VV&nbsp;2015 dostanú od agentúry Rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných posudkov, preto <strong>nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o&nbsp;zaslanie posudkov. </strong> </p> <p> Zodpovedných riešiteľov všetkých schválených projektov budú v&nbsp;krátkom čase kontaktovať projektoví manažéri agentúry. </p> Thu, 12 May 2016 14:00:00 GMT VV 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2015-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach <p> <img src='/buxus/images/call_logos/vseobecne/logo-vv2015-big.png' alt="Logo VV 2015" style="float: left" title="Logo VV 2015" /> </p> Podľa znenia verejnej výzvy VV 2015 vyhlásenej dňa 9.&nbsp;9.&nbsp;2015 agentúra zverejňuje dňa 10.&nbsp;5.&nbsp;2016 rozhodnutia o&nbsp;žiadostiach podľa §&nbsp;19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v&nbsp;znení neskorších predpisov, a&nbsp;to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v&nbsp;rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o&nbsp;poskytnutí finančných prostriedkov. Tue, 10 May 2016 14:00:00 GMT Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016 http://www.apvv.sk/aktuality/nova-vyzva-slovensko-srbsko-2016 <p> Agentúra na podporu výskumu a&nbsp;vývoja v&nbsp;spolupráci so Sekciou vedy a&nbsp;techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v&nbsp;Slovenskej republike a&nbsp;v&nbsp;Srbskej republike. </p> Thu, 05 May 2016 14:00:00 GMT