phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
30.9.2020
V piatok 2. októbra 2020 bude budova agentúry zatvorená z dôvodu plánovanej odstávky vody. Zamestnanci budú pracovať z domu a všetky informačné systémy, webová stránka a e-mailová pošta budú dostupné.
22.9.2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 9. 2020, dátum ukončenia výzvy je 23. 11. 2020.
16.9.2020
Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve PP-COVID 2020, že v súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia odborovej rady a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu a zároveň vyhodnotenie projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci - udelenie štátnej pomoci.
10.9.2020
Agentúra dňa 10.09.2020 zverejňuje rozhodnutie Rady programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020.
7.9.2020
Z dôvodu nekonania sa tohtoročnej výročnej konferencie počas pretrvávajúcej pandémie by sme vás chceli aspoň takouto formou informovať o činnosti agentúry v roku 2019 ako aj počas pandémie v roku 2020.
26.8.2020
Dňa 26. 08. 2020 môžu byť nedostupné informačné systémy agentúry v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod., z dôvodu úpravy prístupu na internet zo strany dodávateľa.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 23. 11. 2020
Zostávajúci čas: 53 dní, 10 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2018

 publikácia_2017

Výročná správa 2019