phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nové zloženie Rady pre prírodné vedy

Včera sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre prírodné vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Zmena na poste riaditeľa APVV od 1. 4. 2010

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od dnešného dňa, t. j. od 01. 04. 2010 Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Informácia pre žiadateľov vo verejnej výzve VMSP 2009-II

Logo VMSP 2009-IIPredsedníctvo agentúry pozastavuje k 29. 3. 2010 konanie súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov pre žiadosti o finančnú podporu APVV v rámci verejnej výzvy VMSP 2009-II.

Konferencia NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010

Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita a Agentúra na podporu výskumu a vývoja pripravujú spoločnú medzinárodnú konferenciu o nanovedách, nanotechnológiách, nanomateriáloch, nanomedicíne a technologickom transfere.

Ako eticky publikovať vo vede

Cieľom konferencie je upozorniť na dôležitosť dodržiavania etických princípov v publikačnej činnosti, podeliť sa so skúsenosťami z oblasti boja proti plagiátorstvu a oboznámiť účastníkov konferencie s možnosťami autorsko-právnej ochrany diela.

Aktualizácia výzvy DO7RP z 28. 11. 2008

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja schválilo aktualizáciu vyhlásenej otvorenej verejnej výzvy na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom).

Aktualizovaná výzva v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú výzvu s názvom Otvorená verejná výzva na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (DO7RP).

« 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »