phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nové Predsedníctvo APVV od roku 2009

Predsedníctvo APVV sa včera stretlo už v novom zložení. Desiati noví členovia, menovaní vládou SR s účinnosťou od 26. 10. 2009, si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR prevzali dekréty a oboznámili sa so súčasným stavom a aktivitami agentúry.

Informačné dni APVV

Informačné dni v Bratislave, Košiciach a Žiline sú zamerané na aktuálnu výzvu VMSP 2009-II a na finančné riadenie projektov APVV.

Osvedčenie o spôsobilosti pre výkon výskumu a vývoja

Informácie o spôsobe predkladania žiadostí podľa výnosu MŠ SR o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja a systém na elektronické podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum.

Zverejnená výzva v rámci programu VMSP zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

Logo VMSP 2009-IIAgentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)" zameranú na podporu start-up a spin-off podnikov.
Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 9. 2009, dátum ukončenia výzvy je 30. 11. 2009.

Nová stránka APVV

Vážení návštevníci,

pripravili sme pre vás novú podobu webovej stránky agentúry, ktorá prehľadne a v prístupnejšej forme informuje o výzvach agentúry.

V časti Grantové schémy nájdete všetky potrebné informácie o výzvach a programoch agentúry, v rámci ktorých agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja.

Ďalšou zmenou je aj rozšírené poskytovanie informácií z oblasti 7. rámcového programu EÚ.

Novinkou na stránke je služba Newsletter – zasielanie aktuálnych informácií na zvolenú e-mailovú adresu.

Na pôvodnú webovú stránku agentúry sa dostanete kliknutím na archive.apvv.sk.

Našou snahou je aj naďalej skvalitňovať poskytovanie informácií a preto budeme radi, keď nám vaše dojmy a podnety zašlete na webmaster@apvv.sk.

Peer review NZZ

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Národnou grantovou agentúrou Chorvátskej republiky (The National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia - NZZ) ponúka slovenským expertom možnosť registrácie v databáze expertov NZZ.

« 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »