phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 4.1. do 11.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.