phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Ako prebiehala Výročná konferencia APVV 2018

Dňa 13. 9. 2018 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej uskutočnila Výročná konferencia APVV 2017.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová po úvodnom príhovore slávnostne otvorila novú všeobecnú výzvu VV2018.
Riaditeľ agentúry Pavol Balžanka bilancoval činnosť APVV za predchádzajúci rok 2017. Predseda agentúry Jozef Masarik vo svojom príspevku zhodnotil všeobecnú výzvu vyhlásenú v roku 2017 a nové podmienky a zmeny vo  všeobecnej výzve VV 2018.

 

Prezentácie príspevkov nájdete v priložených dokumentoch.

 

Foto: Monika Kováčová