phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

APVV v snahe zvyšovať kvalitu hodnotiaceho procesu podaných projektov buduje novú komplexnú databázu expertov a hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie projektov výskumu a vývoja ochotných vypracovať posudky na projekty v rámci výziev agentúry.

Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji a zároveň majú záujem o hodnotenie návrhov projektov APVV sa môžu zaregistrovať do databázy expertov APVV v novom systéme. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev APVV.

Odborníkov, ktorí sú už v aktuálne používanej databáze expertov APVV registrovaní prosíme, aby sa tiež zaregistrovali do nového systému, pretože doterajšiu databázu expertov prestane APVV používať v roku 2013.

Pri registrácii postupujte podľa uvedeného návodu.