phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

APVV hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí

APVV hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí

S cieľom neustále zvyšovať objektívnosť a kvalitu hodnotiaceho procesu agentúra hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou.

Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň majú záujem o posudzovanie žiadostí, sa môžu zaregistrovať v databáze expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry. Údaje uvedené pri registrácii musia byť úplné, inak nie je možné registráciu akceptovať.