phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

RNDr. Lýdia Šuchová nahradí v tejto funkcii Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD., ktorá zastávala funkciu riaditeľky agentúry od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010.