phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Research Foundation – Flanders (FWO) hľadá medzinárodných odborníkov z rôznych vedných oblastí do svojich expertných panelov.

Kandidáti môžu predložiť svoje prihlášky do 15. septembra 2013 prostredníctvom on-line prihlášky.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku, uviesť panel, pre ktorý predkladáte kandidatúru, priložiť aktuálny životopis s uvedením odborných znalostí a zoznam vedeckých publikácií.

Viac informácií nájdete na webovej stránke FWO.