phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k financovaným projektom

Informujeme všetkých riešiteľov financovaných projektov, že v rámci vykonaných pracovných ciest do/z rizikových krajín, ktoré vyžadujú povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, bude agentúra považovať náklady na COVID testy za oprávnené. Zároveň upozorňujeme, že riešiteľské organizácie sú v tomto prípade povinné zdokladovať skutočnosť, že počas uvedenej pracovnej cesty bol vstup do danej krajiny podmienený povinnosťou predloženia dokladu o negatívnom teste na COVID-19.