phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia k verejnej výzve VV 2016

Agentúra oznamuje, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné, na základe žiadosti, predĺžiť lehotu na riešenie projektov Verejnej výzvy VV 2016, ktoré mali ukončiť riešenie do 30. júna 2021. Predĺženie lehoty riešenia projektov je možné o maximálne 6 mesiacov z dôvodu pandémie koronavírusu. Pre ďalšie informácie je potrebné kontaktovať projektových manažérov jednotlivých projektov.