phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve VV 2019, že v spojitosti s mimoriadnou situáciou počas pandémie sa posunuli niektoré termíny harmonogramu hodnotiaceho procesu.

V súčasnosti prebieha úprava podporených projektov v zmysle rozhodnutia odborovej rady a ich kontrola z hľadiska projektového a finančného manažmentu a zároveň vyhodnotenie projektov podporených v rámci schémy štátnej pomoci - udelenie štátnej pomoci.

Začiatok uzatvárania zmlúv predpokladáme koncom júna 2020 a poskytnutie FP najneskôr do 31.7.2020 s možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu.

Začiatok riešenia projektov zostáva nezmenený v zmysle výzvy od 1.7.2020.