phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informácia pre riešiteľov projektov APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja oznamuje riešiteľom projektov APVV, že z dôvodu predkladania ročných a záverečných správ za rok 2010 bude podateľna agentúry 31. januára 2011 otvorená nepretržite v čase od 10:00 do 16:00 hod.