phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informačné dni APVV k výzve VV 2010

Harmonogram informačných dní

02. 06. 2010   Technická univerzita vo Zvolene, aula, ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen
03. 06. 2010   Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, aula, ul. 17. novembra 1, Prešov
10. 06. 2010   Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Veľký diel, kinosála v bloku G-H,
  ul. Vysokoškolákov 20, Žilina

 

 

 

Program informačných dní nájdete v pozvánke.

Na podujatie sa môžete prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky do 3 dní pred dátumom konania informačného dňa v danom meste na adresu maria.benuskova@apvv.sk alebo faxom na číslo 02 5720 4599.

Priložené dokumenty