phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Informačné dni APVV

Účastníci informačných dní budú mať možnosť dozvedieť sa viac o novej výzve na podporu start-up a spin-off podnikov a finančnom riadení projektov APVV, pričom na ekonomické otázky týkajúce sa projektov bude odpovedať vedúca Odboru ekonomiky APVV Ing. Viera Dojčárová.
 

Harmonogram informačných dní

22. 10. 2009   Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava
27. 10. 2009   Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice
28. 10. 2009   Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Veľký diel,  kinosála v bloku G-H , ul. Vysokoškolákov 20, Žilina
 

Program informačných dní

08:00   Registrácia

09:00   Otvorenie
             Ing. Ján Šedivý, CSc. / Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 

09:10   Výzva v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“ zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009 II.
            Mgr. Jana Gubová

09:30   Diskusia

10:00   Manažment a finančné riadenie projektov programu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“ – LPP
            Ing. Jana Blahová, PhD.

10:20   Diskusia

11:00   Prestávka

11:20   Manažment a finančné riadenie výskumných projektov APVV 
            Ing. Stanislav Jursa

11:40   Diskusia

12:20   Záver
 

Na podujatie sa môžete prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu kotuckova@apvv.sk alebo faxom na číslo 02 572 04 599 takto:

do 21. 10. 2009 na informačný deň do Bratislavy,
do 26. 10. 2009 na informačný deň do Košíc a
do 27. 10. 2009 na informačný deň do Žiliny.

Priložené dokumenty