phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Harmonogram informačných seminárov

12. 11. 2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Aula Kostlivého (AK0A7)
  Moyzesova 9 (vchod z Kostlivého 1), Košice
15. 11. 2012   Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  Mlynská dolina CH1-1, Bratislava
28. 11. 2012   Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, miestnosť B3
  T. G. Masaryka 24, Zvolen

 

 

 

 

 

 

Program informačných seminárov nájdete v pozvánke.

Na podujatie sa môžete prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky najneskôr 3 dni pred dátumom konania informačného seminára, ktorého sa chcete zúčastniť, na adresu michaela.kotuckova@apvv.sk alebo faxom na číslo 02 5720 4599.

Priložené dokumenty