phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov 26. 08. 2020 po 14:00 hod.

Dňa 26. 08. 2020 môžu byť nedostupné informačné systémy agentúry v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod., z dôvodu úpravy prístupu na internet zo strany dodávateľa.