phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov APVV z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry

Z dôvodu aktualizácie sieťovej infraštruktúry budú informačné systémy agentúry nedostupné dňa 18. 10. 2018 od 7:30 hod. do 10:00 hod.