phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nedostupnosť informačných systémov APVV z dôvodu inštalácie aktualizácií

Z dôvodu inštalácie aktualizácií budú všetky informačné systémy agentúry nedostupné dňa 04. 04. 2019 od 7:00 hod. do 08:00 hod..

Od 8:00 hod. do 9:00 hod. budú nedostupné systémy na podávanie, riešenie a hodnotenie projektov (https://is.apvv.sk/https://portal.apvv.sk/).